Tìm thấy 14 kết quả mới nhất cho tìm kiếm ngạch và bậc phongthuyvanan.vn
ngạch và bậc

Top 14 ngạch và bậc

1. [Hỏi-Đáp] Ngạch lương là gì? Cách phân loại ngạch lương như thế ...

4. Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Ngạch lương dùng ... Ngạch lương là gì? · Cách phân loại ngạch lương ...

 • Nguồn: lamketoan.vn

Xem chi tiết

2. Khái niệm về bậc lương, cách tính lương theo bậc lương

21 thg 4, 2020 · Ngạch lương được xây dựng để phân biệt trình độ và vị trí việc làm của mỗi cá nhân trong một tổ chức, công ty. Có nhiều cấp ngạch lương khác ... ...

 • Nguồn: baohiemxahoidientu.edu.vn

Xem chi tiết

3. Bảng xếp hệ số lương - Tuyển dụng

BẢNG XẾP HỆ SỐ LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 204 HIỆN CÓ TẠI TRUỜNG. Chú thích: - SNNB: Số năm để xét nâng bậc lương thường xuyên. - VK: Vượt khung. ...

 • Nguồn: dp.ctu.edu.vn

Xem chi tiết

4. Ngạch và bậc CBGD như thế nào? - Trang chủ

Ngạch và bậc CBGD như thế nào? CBGD có 3 ngạch lương : - Giảng viên : 15.111 (Gồm cả CBGD lý thuyết và CBGD thực hành ). ...

 • Nguồn: www.tchc.hcmut.edu.vn

Xem chi tiết

5. Phụ lục Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức mới nhất

27 thg 5, 2022 · Hệ số lương của các ngạch công chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường. 4. CBCC có đủ tiêu chuẩn, ... ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

6. NGẠCH LƯƠNG LÀ GÌ?CÁC VẤN ĐỀ VỀ NGẠCH LƯƠNG HR NÊN ...

Trong một bảng lương, ngạch lương là một trong những yếu tố quan trọng và không thể thiếu. Có thể hiểu, ngạch lương ở đây là một cơ sở để phân biệt trình độ ... ...

 • Nguồn: linkpower.vn

Xem chi tiết

7. Chuyên viên chính là gì? Mã ngạch, bậc lương chuyên viên chính

Xếp hạng 2,0 (1) + Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; xây dựng, hoàn thiện thể ... ...

 • Nguồn: thienky.edu.vn

Xem chi tiết

8. Bậc lương là gì? Cách tính lương theo bậc lương của cán bộ công ...

27 thg 12, 2019 · Hệ số lương hiện hưởng: được tính theo từng ngạch và từng cấp tương ứng. Căn cứ vào khoản Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP từ ngày ... ...

 • Nguồn: ebh.vn

Xem chi tiết

9. Hướng dẫn về xếp ngạch, bậc lương cán bộ, công chức - Legal Zone

Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Ngạch lương dùng để phân biệt trình độ và vị trí việc làm của mỗi ... ...

 • Nguồn: legalzone.vn

Xem chi tiết

10. Quy định về nâng ngạch và bậc lương - Thư viện pháp luật

Quy định về nâng ngạch và bậc lương. 14/10/2014 08:40 AM. Ông Nguyễn Kiến Nghiệp, công tác tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Vĩnh Long (được chuyển đổi từ công ... ...

 • Nguồn: thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

11. Hỏi đáp CSTC - Bộ Tài chính

Kính chào Bộ Tài chính, cho tôi xin hỏi về việc xếp bậc lương đối với công ... Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Miền Trung, hưởng lương theo ngạch, bậc ... ...

 • Nguồn: mof.gov.vn

Xem chi tiết

12. Tôi thuộc diện được chuyển ngạch và xếp lương ... - Hỏi đáp CSTC

Ngày 30/3/2020 tôi nhận được quyết định nâng lương trước hạn năm 2019 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian 9 tháng, từ bậc 3 lên bậc 4 ... ...

 • Nguồn: mof.gov.vn

Xem chi tiết

13. Cập nhật chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương ...

10 thg 5, 2022 · Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong ... ...

 • Nguồn: ldld.quangbinh.gov.vn

Xem chi tiết

14. Bảng lương chuyên viên Nhà nước năm 2021 - LuatVietnam

2 thg 12, 2020 · Hiện nay, công chức gồm 6 ngạch. Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. ...

 • Nguồn: luatvietnam.vn

Xem chi tiết