Danh sách 14 bài viết mới cập nhật về ngạch lương kiểm sát viên trung cấp phongthuyvanan.vn
ngạch lương kiểm sát viên trung cấp

Top 14 ngạch lương kiểm sát viên trung cấp

1. Bảng lương kiểm sát viên năm 2022 như thế nào? - Luật Hùng Sơn

Bậc 1 (4.40) là 6,556,000 đồng. Bậc 2 (4.74) là 7,062,600 đồng. Bậc 3 (5.08) là 7,569,200 đồng. Bậc 4 (5.42) là 8,075,800 đồng. Bậc 5 (5.76) là 8,582,400 đồng. Bậc 6 (6.10) là 9,089,000 đồng. Bậc 7 (6.44) là 9,595,600 đồng. ...

 • Nguồn: luathungson.vn

Xem chi tiết

2. Bảng lương Kiểm sát viên năm 2022 thế nào? - LuatVietnam

4 thg 1, 2022 · Sau bảng lương Thẩm phán, Thư ký Tòa án, rất nhiều độc giả yêu cầu bảng lương Kiểm sát viên 2022 và phụ cấp chức vụ trong Viện kiểm sát nhân ... ...

 • Nguồn: luatvietnam.vn

Xem chi tiết

3. Bảng lương, phụ cấp ngành Kiểm sát 2021 chi tiết - LuatVietnam

12 thg 11, 2020 · - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh). - Viện kiểm sát nhân dân huyện, ... ...

 • Nguồn: luatvietnam.vn

Xem chi tiết

4. Chi tiết bảng lương, phụ cấp ngành Kiểm sát theo quy định mới nhất

Xếp hạng 5,0 (1) 10 thg 2, 2021 · Hệ số tiền lương sẽ căn cứ vào từng vị trí, chức vụ và ngạch công chức khác nhau;. Mức lương cơ sở: Là mức lương Chính Phủ quyết định, hiện nay ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

5. Lương của kiểm sát viên, công thức tính lương, phụ cấp mới nhất ...

Xếp hạng 4,3 (5) 7 thg 8, 2021 · Mức lương của Kiểm sát viên mới ra trường, lương của kiểm soát viên sơ cấp thấp nhất là 3.486.600 đồng/tháng (nếu làm kiểm sát viên cấp huyện) ... ...

 • Nguồn: vn.joboko.com

Xem chi tiết

6. Phụ lục Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức mới nhất

27 thg 5, 2022 · Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng). Công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi ... ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

7. Danh mục mã ngạch công chức viên chức mới nhất 2022

23 thg 6, 2022 · 1. Bảng 1: Ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xếp lương công chức loại A3) ; 5. Kiểm tra viên cao cấp hải ... ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

8. Bảng lương, phụ cấp ngành Tòa án, Kiểm sát từ ngày 01/7/2019

1 thg 7, 2019 · 3.Viện trưởng VKSND cấp huyện: 0.65 là 968,500 đồng; 0.60 là 894,000 đồng; 0.55 là 819,500 đồng. 4.Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện ... ...

 • Nguồn: tapchitoaan.vn

Xem chi tiết

9. Chi tiết bảng lương, phụ cấp ngành Kiểm sát trong năm 2020

14 thg 1, 2020 · Hệ số căn cứ vào từng vị trí, chức vụ và ngạch công chức khác nhau;Mức lương cơ sở hiện nay đang là 1,49 triệu đồng/tháng và bắt đầu từ 01/7/ ... ...

 • Nguồn: vksdanang.gov.vn

Xem chi tiết

10. Bàn về ngạch Kiểm sát viên và điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm ...

(KS)- Kiểm sát viên có một vị trí quan trọng và là lực lượng cán bộ chủ yếu ... bố trí 3 ngạch Kiểm sát viên (Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp ... ...

 • Nguồn: vksndtc.gov.vn

Xem chi tiết

11. thông tư - Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Điều tra viên trung cấp được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức ... ...

 • Nguồn: vksndtc.gov.vn

Xem chi tiết

12. VKSND tối cao dự kiến thi tuyển Kiểm sát viên các ngạch trong ...

12 thg 6, 2022 · (Kiemsat.vn) - VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 81/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, ... ...

 • Nguồn: kiemsat.vn

Xem chi tiết

13. Khảo sát chính sách tiền lương tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Lãnh đạo ngành Kiểm sát cũng chỉ ra bất cập là các chức danh tư pháp chưa có thang, bảng lương riêng, chưa có ngạch lương riêng đối với kiểm sát viên VKSND ... ...

 • Nguồn: vksbacgiang.gov.vn

Xem chi tiết

14. Một số quy định mới về nâng bậc lương đối với công chức trong ...

7 thg 2, 2022 · Ngày 28/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn số ... gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức). ...

 • Nguồn: www.vksndbinhthuan.gov.vn

Xem chi tiết