Top 14 ngạch lương 06032 mới nhất năm 2023 phongthuyvanan.vn
ngạch lương 06032

Top 14 ngạch lương 06032

1. Danh mục mã ngạch công chức viên chức mới nhất 2022

23 thg 6, 2022 · Bảng 1: Ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xếp lương công chức loại A3) ... ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

2. BẢNG MÃ SỐ NGẠCH, BẬC VÀ HỆ SỐ LƯƠNG - 123doc

BẢNG MÃ SỐ NGẠCH, BẬC VÀ HỆ SỐ LƯƠNG Mã Tên Loại Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 ... A1 2,34 2,67 3,00 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98 06032 Kế toán viên trung cấp ... ...

 • Nguồn: 123docz.net

Xem chi tiết

3. Những quy định mới về ngạch công chức chuyên ngành kế toán ...

5 thg 12, 2019 · So với quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BNV, số lượng ngạch công chức chuyên ngành kế toán giảm 02 ngạch, không còn ngạch Kế toán viên ... ...

 • Nguồn: thads.moj.gov.vn

Xem chi tiết

4. Bảng lương công chức kế toán 2021 mới nhất - LuatVietnam

22 thg 12, 2020 · - Ngạch kế toán viên trung cấp: Công chức loại A0. Tuy nhiên, nếu chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp vị trí công việc đang làm và đang xếp ... ...

 • Nguồn: luatvietnam.vn

Xem chi tiết

5. Hỏi đáp CSTC - Bộ Tài chính

Nội dung câu hỏi: Em đang giữ ngạch kế toán trung cấp 06032(Đã có bằng đại học kế toán), hưởng lương loại B.Theo thông tư 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 có ... ...

 • Nguồn: mof.gov.vn

Xem chi tiết

6. Mã ngạch viên chức kế toán - tuyensinh89.com

Theo quy định mới nhất 2019 của Bộ Tài chính (tại thông tư 77/2019/TT ngày 11/11/2019) thì chức danh và mã số ngạch công chức, viên chức chuyên ngành kế ... ...

 • Nguồn: tuyensinh89.com

Xem chi tiết

7. Bảng xếp hệ số lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP hiện có ...

23 thg 12, 2014 · Mã ngạch. Tên ngạch. Loại. SN NB. Bậc 1. Bậc 2. Bậc 3. Bậc 4. Bậc 5. Bậc 6. Bậc 7. Bậc 8. Bậc 9. Bậc 10. Bậc 11. Bậc 12. Bậc 13. 15110. ...

 • Nguồn: peo.agu.edu.vn

Xem chi tiết

8. Hướng dẫn mới về xếp lương ngạch công chức ngành kế toán, thuế ...

9 thg 12, 2019 · Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ... ...

 • Nguồn: snv.bacgiang.gov.vn

Xem chi tiết

9. Danh mục mã ngạch lương công chức viên chức mới nhất 2022

Xếp hạng 4,0 (14) HoaTieu xin được giải đáp như sau: Mã số 13.095 là mã Ngạch Kỹ sư. Là viên chức chuyên môn kỹ thuật, chịu trách nhiệm thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các nhiệm ... Bị thiếu: 06032 | Phải bao gồm: 06032 ...

 • Nguồn: hoatieu.vn

Xem chi tiết

10. Mã ngạch viên chức kế toán năm 2022 - Hoatieu.vn

Xếp hạng 4,0 (4) Kế toán là công chức hay viên chức? 2. Danh mục mã ngạch viên chức kế toán 2022; 3. Bảng lương, ... Bị thiếu: 06032 | Phải bao gồm: 06032 ...

 • Nguồn: hoatieu.vn

Xem chi tiết

11. Thông tư 77/2019/TT-BTC tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ xếp ...

11 thg 11, 2019 · Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, ... ...

 • Nguồn: thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

12. MÃ NGẠCH VÀ HỆ SỐ LƯƠNG - LƯU HÀNH NỘI BỘ

28 thg 5, 2014 · BẢNG MÃ MGẠCH, HỆ SỐ LƯƠNG ... 06032. Kế toán viên trung cấp ... Công chức, viên chức loại A1, A0 : 03 năm tăng lương 1 bậc. ...

 • Nguồn: tieuhocyendong.blogspot.com

Xem chi tiết

13. Chuyển sang ngạch kế toán viên phải qua thi hoặc xét thăng hạng

9 thg 5, 2020 · Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch ... Bị thiếu: 06032 | Phải bao gồm: 06032 ...

 • Nguồn: baochinhphu.vn

Xem chi tiết

14. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo các ngạch công chức chuyên ngành kế ...

26 thg 2, 2022 · Trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thì lúc này phải tiếp tục hưởng theo hệ số lương hiện hưởng trong thời gian 06 năm kể từ ... ...

 • Nguồn: www.bravo.com.vn

Xem chi tiết