Tìm thấy 15 kết quả mới nhất cho tìm kiếm ngạch lương 01.005 phongthuyvanan.vn
ngạch lương 01.005
ngạch lương 01.005

1. Chính sách về tiền lương có hiệu lực từ 01-8-2021

10 thg 8, 2021 · Ngạch nhân viên (mã số 01.005): Áp dụng bảng lương công chức loại B, có hệ số lương từ 1,86-4,06 (tương đương mức lương từ 2,771-6,049 triệu ... ...

 • Nguồn: bandantoc.langson.gov.vn

Xem chi tiết

2. Cách xếp lương công chức hành chính từ ngày 01/8/2021

11 thg 6, 2021 · Ngạch Nhân viên (mã số 01.005): Áp dụng bảng lương công chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 - 4,06 tương đương mức lương từ 2,771 - 6,049 ... ...

 • Nguồn: luatvietnam.vn

Xem chi tiết

3. Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương ...

12 thg 6, 2021 · đ) Ngạch Nhân viên (mã số 01.005) áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. Trường hợp công chức ngạch ... ...

 • Nguồn: tcnn.vn

Xem chi tiết

4. Bảng lương ngạch công chức hành chính mới nhất - DanLuat

12 thg 6, 2021 · Cán sự (mã số 01.004) ; Hệ số lương, 2,1, 2,41 ; Mức lương, 3.129.000, 3.590.900 ; Nhân viên (mã số 01.005) ; Hệ số lương, 1,86, 2,06 ... ...

 • Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

5. Quy định việc xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành ...

14 thg 6, 2021 · đ) Ngạch Nhân viên (mã số 01.005) áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. Trường hợp công chức ngạch ... ...

 • Nguồn: sgtvt.binhdinh.gov.vn

Xem chi tiết

6. Công văn hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương ngạch cán sự, nhân ...

Đối tượng chuyển ngạch và xếp lương: - Cán bộ, công chức đang giữ ngạch chuyên viên cao đẳng (01a.003), cán sự (01.004), nhân viên (01.005, 01.006, 01.007, ... ...

 • Nguồn: phongnoivuhd.mov.mn

Xem chi tiết

7. Hướng dẫn mới về lương công chức hành chính từ 01/8/2021

14 thg 6, 2021 · - Ngạch Nhân viên (mã số 01.005): Áp dụng bảng lương công chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 - 4,06 tương đương mức lương từ 2,771 - 6,049 ... ...

 • Nguồn: snv.hanam.gov.vn

Xem chi tiết

8. Bảng xếp hệ số lương - Tuyển dụng

BẢNG XẾP HỆ SỐ LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 204 HIỆN CÓ TẠI TRUỜNG. Chú thích: - SNNB: Số năm để xét nâng bậc lương thường xuyên. - VK: Vượt khung. ...

 • Nguồn: dp.ctu.edu.vn

Xem chi tiết

9. Thay đổi mã số ngạch của người lao động quy định thế nào?

Vậy cho tôi hỏi, nếu chuyển sang ngach này thì tôi có được là công chức, ngạch nhân viên, mã ngạch 01.005 không? Và nếu đúng thì để chuyển lên ngạch chuyên viên ... ...

 • Nguồn: luatminhgia.com.vn

Xem chi tiết

10. Hợp nhất quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp ...

5 ngày trước · Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính ... 01.005) áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4 ... ...

 • Nguồn: moha.gov.vn

Xem chi tiết

11. Bảng lương bậc lương cán bộ viên chức nhà nước 2021 (bảng 3, 4)

6 thg 6, 2021 · Bên mình có HĐLĐ một nhân viên có trình độ Trung cấp, được xếp ngạch 01.005, nay chuyển sang HĐLĐ theo nghị định 68, theo quy định mới tại điều ... ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

12. Danh mục mã ngạch công chức viên chức mới nhất 2022

23 thg 6, 2022 · Bảng bậc lương, mã ngạch viên chức kế toán ... 01.005. làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính. 2. Nhân viên thuế. 06.040. ngành Thuế. ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

13. Hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức như thế nào

Xếp hạng 5,0 (1) Bà B có được chuyển ngạch từ ngạch thủ quỹ 06.035 sang ngạch nhân viên 01.005 (theo nguyên tắc làm việc nào thì hưởng lương theo việc đó) hay không ? ...

 • Nguồn: luattoanquoc.com

Xem chi tiết

14. Mã ngạch, hệ số lương và cách tính lương nhân viên văn thư lưu trữ

Xếp hạng 5,0 (1) 15 thg 4, 2022 · Tại Điều 9 Thông tư số 11/2014/TT-BNV quy định về ngạch nhân viên có mã ngạch mã số ngạch 01.005, bạn là nhân viên văn thư lưu trữ, có mã số ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

15. Quy định về việc đổi mã ngạch do bãi bỏ ngạch công chức

Xếp hạng 5,0 (1) 30 thg 6, 2021 · Kỹ thuật viên đánh máy (mã số ngạch 01.005) ... Theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP, lương của những người làm việc theo hợp đồng này ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết