Danh sách 15 bài viết mới cập nhật về ngạch hạng giáo viên tiểu học phongthuyvanan.vn
ngạch hạng giáo viên tiểu học
ngạch hạng giáo viên tiểu học

1. Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục mới nhất

3 thg 6, 2022 · Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm: · 1. Giáo viên tiểu học hạng II, Mã số: V.07.03.07 · 2. Giáo viên tiểu học ... ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

2. Mã ngạch viên chức ngành giáo dục? Mã ngạch viên chức giáo viên?

Xếp hạng 3,7 (3) 2. Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số V.07.03.28. Xem thêm: Công văn 7327/BGDĐT ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

3. Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục năm 2021 - Download.vn

Xếp hạng 5,0 (1) Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27; · Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28; · Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29; ... ...

 • Nguồn: download.vn

Xem chi tiết

4. Mã ngạch viên chức ngành giáo dục - Luật Thiên Minh

Viên chức là những người đang công tác, làm việc trong các tổ chức công lập, và làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, trong đó bao gồm cả các giáo viên ... ...

 • Nguồn: luatthienminh.com.vn

Xem chi tiết

5. Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức ...

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm: 1. Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29. 2. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số ... ...

 • Nguồn: trogiupluat.vn

Xem chi tiết

6. Quy định chuyển chức danh nghề nghiệp với giáo viên tiểu học

23 thg 5, 2022 · Hưởng lương theo ngạch giáo viên THCS cần thi nâng hạng không? Phương Minh | 20/05/2022 - 20:00. Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về quy định ... ...

 • Nguồn: laodong.vn

Xem chi tiết

7. Quy định về xếp lương giáo viên tiểu học khi tuyển dụng

25 thg 5, 2022 · (Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Tuyền (Thanh Hóa) là giáo viên tiểu học, được tuyển dụng ngày 1/1/2019. Bà có bằng cử nhân đại học hệ chính quy ... ...

 • Nguồn: baochinhphu.vn

Xem chi tiết

8. Hướng dẫn bổ nhiệm ngạch và xếp lương giáo viên tiểu học

29 thg 11, 2021 · (Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Đức Dũng (Hà Nội) hỏi, giáo viên tiểu học hạng II, mã số V07.03.07, hệ số lương 3,66 trở xuống; ... ...

 • Nguồn: baochinhphu.vn

Xem chi tiết

9. Giáo viên tiểu học hạng III cũ chuyển hạng III mới thế nào, xếp ...

4 thg 3, 2021 · GDVN- Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4 ... ...

 • Nguồn: giaoduc.net.vn

Xem chi tiết

10. Phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở

Giáo viên THCS hạng III (Mã số: V.07.04.12). Các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quy định về bổ ... ...

 • Nguồn: tuyensinhcanuoc.com

Xem chi tiết

11. Giáo viên tiểu học hạng 3: Tiêu chuẩn và chế độ - Chi tiết tin tức

26 thg 10, 2021 · Hiện nay, giáo viên tiểu học được phân thành ba hạng I, II và III theo quy định của Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT. Theo đó, giáo viên tiểu học ... ...

 • Nguồn: snv.bacgiang.gov.vn

Xem chi tiết

12. Hướng dẫn chuyển hạng và xếp lương giáo viên tiểu học theo ...

Xếp hạng 4,0 (24) (Còn theo quy định hiện hành, tại Điều 9 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, hướng dẫn xếp lương giáo viên tiểu học từ hạng IV đến hạng II có hệ số lương ... ...

 • Nguồn: hoatieu.vn

Xem chi tiết

13. Phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập

- Giáo viên THCS hạng II - Mã số: V.07.04.11. - Giáo viên THCS hạng III - Mã số: V.07.04.12. Các tiêu chuẩn về trình độ ... ...

 • Nguồn: thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

14. Ngạch giáo viên tiểu học - Học Tốt

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm: · Giảng viên cao cấp (hạng I), Mã số: V.07.01.01 ... ...

 • Nguồn: ihoctot.com

Xem chi tiết

15. Hỏi: Căn cứ bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học hạng II

25 thg 2, 2022 · Theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT thì tôi có đủ tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng II. Vậy nếu như trường đề nghị thì tôi có được xét ... ...

 • Nguồn: chinhsachonline.chinhphu.vn

Xem chi tiết