Tìm thấy 15 kết quả mới nhất cho tìm kiếm ngạch giáo viên tiểu học hạng 2 phongthuyvanan.vn
ngạch giáo viên tiểu học hạng 2
ngạch giáo viên tiểu học hạng 2

1. Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục mới nhất

3 thg 6, 2022 · Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm: · 1. Giáo viên tiểu học hạng II, Mã số: V.07.03.07 · 2. Giáo viên tiểu học ... ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

2. Mã ngạch viên chức ngành giáo dục? Mã ngạch viên chức giáo viên?

Xếp hạng 3,7 (3) 2. Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số V.07.03.28. Xem thêm: Công văn 7327/BGDĐT ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

3. Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục năm 2021 - Download.vn

Xếp hạng 5,0 (1) Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27;; Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28;; Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29; ... ...

 • Nguồn: download.vn

Xem chi tiết

4. Mã ngạch viên chức ngành giáo dục - Luật Thiên Minh

+ Giáo viên tiểu học hạng II – Mã ngạch: V.07.03.07. + Giáo viên tiểu học hạng III – Mã ngạch: V.07.03.08. + Giáo viên tiểu học hạng IV – Mã ngạch: V.07.03. ...

 • Nguồn: luatthienminh.com.vn

Xem chi tiết

5. Xếp lương giáo viên tiểu học hạng II cũ chuyển sang hạng II mới

3 thg 3, 2021 · 2. Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I ( ... ...

 • Nguồn: giaoduc.net.vn

Xem chi tiết

6. Quy định chuyển chức danh nghề nghiệp với giáo viên tiểu học

23 thg 5, 2022 · Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định: Trường hợp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) do chưa đạt các tiêu chuẩn ... ...

 • Nguồn: laodong.vn

Xem chi tiết

7. Điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

7 thg 5, 2022 · Theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT thì bà có đủ tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng II. "Nếu tôi không thi thăng hạng do Sở tổ chức mà xin ... ...

 • Nguồn: laodong.vn

Xem chi tiết

8. Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức ...

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm: 1. Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29. 2. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số ... ...

 • Nguồn: trogiupluat.vn

Xem chi tiết

9. Cách tính hệ số lương giáo viên tiểu học hạng II - Báo chính phủ

9 thg 6, 2022 · (Chinhphu.vn) - Bà Bùi Thanh Tâm (Long An) đang là giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.07, hệ số 3,33. Bà Tâm đáp ứng đủ tiêu chuẩn để ... ...

 • Nguồn: baochinhphu.vn

Xem chi tiết

10. Hỏi: Căn cứ bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học hạng II

25 thg 2, 2022 · Theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT thì tôi có đủ tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng II. Vậy nếu như trường đề nghị thì tôi có được xét chuyển ... ...

 • Nguồn: chinhsachonline.chinhphu.vn

Xem chi tiết

11. Xác định ngạch viên chức và hệ số lương với người được tuyển ...

Điều 5. Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số V.07.04.11. 2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng. a) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên ... ...

 • Nguồn: luatminhgia.com.vn

Xem chi tiết

12. Cách tính hệ số lương giáo viên tiểu học hạng II - Tuyencongchuc.vn

9 thg 6, 2022 · Bà Bùi Thanh Tâm (Long An) đang là giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.07, hệ số 3,33. Bà Tâm đáp ứng đủ tiêu chuẩn để chuyển sang ... ...

 • Nguồn: tuyencongchuc.vn

Xem chi tiết

13. Giáo viên tiểu học hạng 3 là gì? - HoaTieu.vn

Xếp hạng 5,0 (1) 2. Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III. Nhiệm vụ. a) Xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh; tham gia ... ...

 • Nguồn: hoatieu.vn

Xem chi tiết

14. Phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở

Giáo viên THCS hạng II (Mã số: V.07.04.11). – Giáo viên THCS hạng III (Mã số: V.07.04.12). Các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng ... ...

 • Nguồn: tuyensinhcanuoc.com

Xem chi tiết

15. Tiêu chuẩn chức danh giáo viên tiểu học hạng II - Hỏi đáp pháp luật

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau: Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch kế toán viên cao cấp; /; Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch kế toán ... ...

 • Nguồn: hoidap.thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết