Tổng hợp 15 ngạch giảng viên v.07.01.03 mới nhất năm 2023 phongthuyvanan.vn
ngạch giảng viên v.07.01.03

Top 15 ngạch giảng viên v.07.01.03

1. Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục mới nhất

3 thg 6, 2022 · Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (THCS) bao gồm: · 1. Giáo viên trung học cơ sở hạng I, Mã số: V.07.04.10 · 2. ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

2. Quản lý điều hành - Văn bản quy phạm pháp luật

3. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch Giảng ... ...

 • Nguồn: moet.gov.vn

Xem chi tiết

3. [PDF] Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên ... - CTU

Giảng viên chính (hạng II). Mã số: V.07.01.02. 3. Giảng viên (hạng III). Mã số: V.07.01.03. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ...

 • Nguồn: www.ctu.edu.vn

Xem chi tiết

4. Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục năm 2021 - Download.vn

Xếp hạng 5,0 (1) 07.01.03; Trợ giảng (hạng III) - Mã số: V.07.01.23. Mã số chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các ... ...

 • Nguồn: download.vn

Xem chi tiết

5. Mã ngạch viên chức ngành giáo dục? Mã ngạch viên chức giáo viên?

Xếp hạng 3,7 (3) 15 thg 4, 2022 · 2. Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số V.07.03.28. Xem thêm: Công văn 7327/BGDĐT ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

6. Giảng viên đại học hạng III phải có bằng thạc sĩ trở lên

29 thg 10, 2020 · 07.01.02 phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 hoặc tương đương tối thiểu đủ 09 (chín) năm đối với ... ...

 • Nguồn: thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

7. Mã ngạch viên chức ngành giáo dục - Luật Thiên Minh

Viên chức là những người đang công tác, làm việc trong các tổ chức công lập, và làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, trong đó bao gồm cả các giáo viên ... ...

 • Nguồn: luatthienminh.com.vn

Xem chi tiết

8. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học như thế nào?

21 thg 7, 2021 · Điều 5 Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn giảng viên hạng III - Mã số V.07.01.03 như sau: Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi ... ...

 • Nguồn: luatvietnam.vn

Xem chi tiết

9. Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT xếp lương viên chức giảng dạy trong ...

... các cơ sở giáo dục đại học công lập. Theo đó, giảng viên đại học được xếp lương mới từ ngày 12/12/2020. ... Giảng viên (hạng III) - Mã số: V.07.01.03. ...

 • Nguồn: luatvietnam.vn

Xem chi tiết

10. Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với ...

22 thg 11, 2015 · Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch Giảng viên, mã số 15.111. ...

 • Nguồn: tcnn.vn

Xem chi tiết

11. Danh mục mã ngạch lương công chức viên chức mới nhất 2022

Xếp hạng 4,0 (14) Giảng viên cao cấp (hạng I), Mã số: V.07.01. ... Giảng viên (hạng III), Mã số: V.07.01.03 ... ...

 • Nguồn: hoatieu.vn

Xem chi tiết

12. [PDF] Một số nội dung chính của Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 ...

26 thg 10, 2020 · 07.01.02 phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số. Page 2. 2. V.07.01.03 hoặc tương đương tối thiểu đủ 09 (chín) ... ...

 • Nguồn: www.ttn.edu.vn

Xem chi tiết

13. Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức ...

Chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm: ... Giảng viên (hạng III) - Mã số: V.07.01.03 ...

 • Nguồn: trogiupluat.vn

Xem chi tiết

14. Quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh ...

15 thg 11, 2021 · Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03. - Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ... ...

 • Nguồn: phongttgd.vinhuni.edu.vn

Xem chi tiết

15. Cách chuyển xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề ...

18 thg 8, 2019 · 07.01.03 (Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV); Xếp lương giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III), mã số: V.09.02.04 đối ... ...

 • Nguồn: m.giaoduc.net.vn

Xem chi tiết