Tìm thấy 15 kết quả mới nhất cho tìm kiếm ngạch giảng viên là gì phongthuyvanan.vn
ngạch giảng viên là gì
ngạch giảng viên là gì

1. Mã ngạch viên chức ngành giáo dục? Mã ngạch viên chức giáo viên?

Xếp hạng 3,7 (3) Giáo viên tiểu học là viên chức công ... Xem thêm: Ngạch viên chức là gì? ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

2. Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục mới nhất

3 thg 6, 2022 · Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (THCS) bao gồm: · 1. Giáo viên trung học cơ sở hạng I, Mã số: V.07.04.10 · 2. ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

3. [PDF] Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên ... - CTU

Chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại ... ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi chung là sách phục vụ đào tạo). Chủ động cập. ...

 • Nguồn: www.ctu.edu.vn

Xem chi tiết

4. Giảng viên – Wikipedia tiếng Việt

Ứng viên dự thi vào ngành Giảng viên chính phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định như: Có học vị thạc sĩ,là nhà giáo được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch giảng viên ... ...

 • Nguồn: vi.wikipedia.org

Xem chi tiết

5. Mã ngạch viên chức ngành giáo dục - Luật Thiên Minh

Viên chức là những người đang công tác, làm việc trong các tổ chức công lập, và làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, trong đó bao gồm cả các giáo viên ... ...

 • Nguồn: luatthienminh.com.vn

Xem chi tiết

6. Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục năm 2021 - Download.vn

Xếp hạng 5,0 (1) Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục là mã ngạch để các viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục có thể phân biệt, và nhận biết mình đang ở ngạch nào ... ...

 • Nguồn: download.vn

Xem chi tiết

7. Quản lý điều hành - Văn bản quy phạm pháp luật

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch giảng viên quy định tại Quyết định số ... nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục đào tạo (sau đây viết tắt là ... ...

 • Nguồn: moet.gov.vn

Xem chi tiết

8. Giảng viên chính là gì? - Luật Hoàng Phi

Xếp hạng 5,0 (6) 25 thg 5, 2022 · Giảng viên chính là Ngạch viên chức ngành Giáo dục và đào tạo được xếp cho viên chức, chuyên làm nhiệm vụ giảng dạy ở các bậc cao đẳng, đại học ... ...

 • Nguồn: luathoangphi.vn

Xem chi tiết

9. Giảng viên là công chức hay viên chức? - Luật Hoàng Phi

Xếp hạng 5,0 (4) 7 thg 6, 2022 · Giảng viên là gì? ... Ngạch Giảng viên cao cấp là công chức chuyên môn cao nhất đảm nhiệm vai trò chủ trì, tổ chức chỉ đạo và thực hiện ... ...

 • Nguồn: luathoangphi.vn

Xem chi tiết

10. Giảng viên chính là gì? - Hỏi đáp pháp luật

Giảng viên chính là Ngạch viên chứng ngành giáo dục và đào tạo được xếp cho viên chức, chuyên làm nhiệm vụ giảng dạy ở bậc cao đẳng, đại học, sau đại học. ...

 • Nguồn: hoidap.thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

11. Xác định ngạch viên chức và hệ số lương với người được tuyển ...

Do đó, việc xác định mình đang được giao kết loại hợp đồng nào và vấn đề xếp lương của giáo viên ra sao? Có sự khác biệt giữa các cấp dạy học hay không là vấn ... ...

 • Nguồn: luatminhgia.com.vn

Xem chi tiết

12. Danh mục mã ngạch lương công chức viên chức mới nhất 2022

Xếp hạng 4,0 (14) Mã ngạch 13.095 là ngạch gì? 6. Danh mục mã ngạch công chức. 6.1 Đối với ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức ... ...

 • Nguồn: hoatieu.vn

Xem chi tiết

13. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học như thế nào?

21 thg 7, 2021 · - Tác giả của ít nhất 03 (ba) bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số ... ...

 • Nguồn: luatvietnam.vn

Xem chi tiết

14. Giảng viên chính là gì? - Ngân hàng pháp luật

Giảng viên chính là Ngạch viên chứng ngành giáo dục và đào tạo được xếp cho viên chức, chuyên làm nhiệm vụ giảng dạy ở bậc cao đẳng, đại học, sau đại học. Giảng ... ...

 • Nguồn: nganhangphapluat.lawnet.vn

Xem chi tiết

15. [Khái niệm] Giảng viên là gì? Có nên làm giảng viên đại học?

25 thg 10, 2021 · Giảng viên hay nói phương pháp khác chính là Ngạch cán bộ trong ngành nghề giáo dục và đào tạo được xếp ho viên chức chuyên làm nhiệm vụ ... ...

 • Nguồn: hirudolab.com

Xem chi tiết