Danh sách 15 bài viết mới cập nhật về ngạch của giáo viên phongthuyvanan.vn
ngạch của giáo viên
ngạch của giáo viên

1. Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục mới nhất

3 thg 6, 2022 · Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (THCS) bao gồm: · 1. Giáo viên trung học cơ sở hạng I, Mã số: V.07.04.10 · 2. ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

2. Mã ngạch viên chức ngành giáo dục? Mã ngạch viên chức giáo viên?

Xếp hạng 3,7 (3) 15 thg 4, 2022 · Mã ngạch viên chức ngành giáo dục? Mã ngạch viên chức giáo viên? ; Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số: V.07.03.29 ; Giáo viên tiểu học hạng II – ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

3. Mã ngạch viên chức ngành giáo dục - Luật Thiên Minh

Viên chức là những người đang công tác, làm việc trong các tổ chức công lập, và làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, trong đó bao gồm cả các giáo viên ... ...

 • Nguồn: luatthienminh.com.vn

Xem chi tiết

4. Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục năm 2021 - Download.vn

Xếp hạng 5,0 (1) Danh mục mã ngạch công chức viên chức; Phân loại ngạch viên chức giáo dục ... hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06) ... ...

 • Nguồn: download.vn

Xem chi tiết

5. Xác định ngạch viên chức và hệ số lương với người được tuyển ...

Giáo viên là một ngành nghề cao quý, mang lại nhiều giá trị cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, đồng thời cũng là ngành nghể được nhiều người mơ ước. ...

 • Nguồn: luatminhgia.com.vn

Xem chi tiết

6. Danh mục mã ngạch lương công chức viên chức mới nhất 2022

Xếp hạng 4,0 (14) Như vậy, muốn chuyển ngạch viên chức giáo viên cần có ... Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của giáo viên. ...

 • Nguồn: hoatieu.vn

Xem chi tiết

7. Quản lý điều hành - Văn bản quy phạm pháp luật

07.01.01 và được xếp lương lên một bậc trên liền kề của bậc lương chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm;. c) Trường hợp đang giữ ngạch Phó giáo sư - Giảng viên ... ...

 • Nguồn: moet.gov.vn

Xem chi tiết

8. Xác định hệ số lương của giáo viên THCS hạng II mới - Báo chính phủ

2 thg 2, 2022 · 07.04.11) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) và được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, ... ...

 • Nguồn: baochinhphu.vn

Xem chi tiết

9. Phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở

Từ ngày 03/11/2015, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung ... 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, ... ...

 • Nguồn: tuyensinhcanuoc.com

Xem chi tiết

10. Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên ...

Xếp hạng 5,0 (1) Trước đây tôi tốt nghiệp Cao Đẳng sư phạm là giáo viên THCS mã ngạch 15a.202 . Từ năm 2000 đến năm ... ...

 • Nguồn: luatminhkhue.vn

Xem chi tiết

11. Phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập

Theo đó, chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS trong các trường THCS công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: - Giáo viên THCS hạng I - Mã số: V.07.04. ...

 • Nguồn: thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

12. Thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10/8/2005 của ...

b) Trường hợp khi tuyển dụng vào ngạch giáo viên trung học (mã số 15.113) chưa có trình độ đại học phù hợp với chuyên ngành giảng dạy (chưa đạt chuẩn), sau đó ... ...

 • Nguồn: dtbd.moha.gov.vn

Xem chi tiết

13. Ngạch giáo viên tiểu học - Học Tốt

Ngạch giáo viên tiểu học ; Danh mục mã ngạch công chức viên chức; Phân loại ngạch viên chức giáo dục ; Giảng viên cao cấp (hạng I), Mã số: V.07.01.01; Giảng viên ... ...

 • Nguồn: ihoctot.com

Xem chi tiết

14. Mã ngạch 15c207 thì phải học chức danh nghề nghiệp loại nào

15 thg 3, 2021 · Bạn đã tốt nghiệp Đại học năm 2019, nếu bạn có đủ điều kiện của giáo viên THPT hạng III theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BNV và đang ... ...

 • Nguồn: sonoivu.namdinh.gov.vn

Xem chi tiết

15. Số hiệu viên chức là gì? - Luật Hoàng Phi

Xếp hạng 5,0 (5) 4 thg 6, 2022 · Số hiệu viên chức là gì? Số hiệu viên chức của giáo viên; Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp (Xếp lương viên ... ...

 • Nguồn: luathoangphi.vn

Xem chi tiết