Tìm thấy 15 kết quả mới nhất cho tìm kiếm ngạch chuyên viên a0 phongthuyvanan.vn
ngạch chuyên viên a0
ngạch chuyên viên a0

1. Công chức loại A0 áp dụng với các ngạch công chức nào?

16 thg 1, 2018 · ... chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (công chức loại A0 ... ...

 • Nguồn: nganhangphapluat.lawnet.vn

Xem chi tiết

2. Mức lương của viên chức loại A0 từ ngày 01/7/2019

18 thg 12, 2018 · Cho tôi hỏi là mức lương của viên chức loại A0 từ ngày áp dụng lương cơ ... các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch viên chức chuyên ngành đề ... ...

 • Nguồn: hoidap.thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

3. Danh mục mã ngạch công chức viên chức mới nhất 2022

23 thg 6, 2022 · 10 bảng tra cứu mã ngạch, mã số, số hiệu công chức (chuyên viên, ... ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xếp lương công chức loại A0) ... ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

4. Phụ lục Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức mới nhất

27 thg 5, 2022 · Công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn. 5. Công chức loại B: STT. ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

5. Hướng dẫn mới về lương công chức hành chính từ 01/8/2021

14 thg 6, 2021 · Ngạch Chuyên viên cao cấp (mã số 01.001): Áp dụng bảng lương công ... Ngạch Cán sự (mã số 01.004): Áp dụng bảng lương công chức loại A0, ... ...

 • Nguồn: snv.hanam.gov.vn

Xem chi tiết

6. Mã ngạch chuyên viên 01.003 là gì? Xếp lương như thế nào?

Xếp hạng 5,0 (2) + Ngạch cán sự áp dụng công chức loại A0; + Ngạch nhân viên áp dụng công chức loại B. Ngạch chuyên viên và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương. ...

 • Nguồn: thienky.edu.vn

Xem chi tiết

7. Bảng lương chuyên viên Nhà nước năm 2021 - LuatVietnam

2 thg 12, 2020 · Chuyên viên là một trong những ngạch công chức được phân theo ngành, nghề, ... Ngạch cán sự: Áp dụng cách xếp lương của công chức loại A0;. ...

 • Nguồn: luatvietnam.vn

Xem chi tiết

8. Tư vấn về chuyển ngạch từ Công chức cao đẳng ... - Luật Minh Gia

Hiện nay tôi đang là công chức thuộc UBND cấp huyện (chuyên viên Cao đẳng), hưởng lương ngạch cao đẳng bậc 3 (hệ số 2.72) từ tháng 3/2018, và phụ cấp chức vụ ... ...

 • Nguồn: luatminhgia.com.vn

Xem chi tiết

9. Bảng lương chuyên viên Nhà nước năm 2022 mới nhất - Sở Nội vụ

18 thg 2, 2022 · Ngạch chuyên viên được quy định tại Điều 7 Thông tư ... Ngạch cán sự: Áp dụng lương công chức loại A0 từ hệ số lương 2,1 - 4,89. ...

 • Nguồn: snv.bacgiang.gov.vn

Xem chi tiết

10. Mã ngạch chuyên viên 01.003 là gì? Xếp lương như thế nào?

Họ là những người đều làm các công việc chuyên ngành mang tính chuyên môn cao tương đương chuyên viên. Ví dụ: Mã ngạch chuyên viên cao đẳng kế toán viên là ... ...

 • Nguồn: trangtuyensinh.vn

Xem chi tiết

11. Công chức loại A1 là gì? Điều kiện chuyển đổi ngạch công chức -

20 thg 7, 2021 · Chuyên viên. · Chấp hành viên. · Công chứng viên. · Thanh tra viên. · Kế toán – kiểm toán viên. · Kiểm soát viên thuế/ ngân hàng/ hải quan/ đê điều. ...

 • Nguồn: jobsgo.vn

Xem chi tiết

12. Chi tiết hệ số, bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

26 thg 12, 2020 · Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức ... của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (công chức loại A0 khi ... ...

 • Nguồn: nld.com.vn

Xem chi tiết

13. Xác định thời gian giữ ngạch chuyên viên để thi nâng ngạch

18 thg 2, 2017 · (Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Quang Vinh (tỉnh Đắk Nông) hưởng lương ngạch chuyên viên cao đẳng (A0) từ năm 2006 đến tháng 9/2016. ...

 • Nguồn: baochinhphu.vn

Xem chi tiết

14. Hỏi đáp CSTC - Bộ Tài chính

Liên hệ phòng tổ chức cán bộ thì được trả lời do thời điểm đó tôi đã nộp hồ sơ thi nâng ngạch chuyên viên 2018 nên không được chuyển sang A0. Đến năm 2020, tôi ... ...

 • Nguồn: mof.gov.vn

Xem chi tiết

15. Ngạch viên chức là gì? Mã ngạch viên chức theo quy định mới nhất?

Xếp hạng 5,0 (3) 7 ngày trước · + Ngạch viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở ... viên chức từ loại A0 sang loại A1; từ loại B, loại C sang loại A (gồm A0 và A1) hoặc từ ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết