Tổng hợp 14 ngạch bậc viên chức mới nhất năm 2023 phongthuyvanan.vn
ngạch bậc viên chức

Top 14 ngạch bậc viên chức

1. Bảng lương bậc lương cán bộ viên chức nhà nước 2021 (bảng 3, 4)

6 thg 6, 2021 · Các đơn vị sự nghiệp sử dụng CBVC theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 2 thì xếp lương đối với cán bộ, viên chức đó ... ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

2. Phụ lục Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức mới nhất

27 thg 5, 2022 · Bậc 1 ( hệ số 6.20) là 9,238,000 đồng; Bậc 2 ( 6.56) là 9,774,4000 đồng; Bậc 4 ( 7.2) là 10,847,200 đồng; Bậc 5 ( 7.64) là 11,383,600 đồng; Bậc ... ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

3. Ngạch viên chức là gì? Mã ngạch viên chức theo quy định mới nhất?

Xếp hạng 5,0 (3) 7 ngày trước · Để có thể lên ngạch, viên chức cần phải đáp ứng được những điều kiện cụ thể của từng ngạch về cấp bậc, ngành học, trình độ,… 2. Mã ngạch viên ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

4. Danh mục mã ngạch lương công chức viên chức mới nhất 2022

Xếp hạng 4,0 (14) Ngạch công chức viên chức là sự phân chia công chức, viên chức theo từng ngành nghề, chuyên môn, cấp bậc mà căn cứ vào mã ngạch đó để xây dựng và quản lý ... ...

 • Nguồn: hoatieu.vn

Xem chi tiết

5. Bảng hệ số lương viên chức mới năm 2022 - Luật Sư X

Xếp hạng 5,0 (1) 12 thg 4, 2022 · STT, Nhóm ngạch, Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3, Bậc 4, Bậc 5, Bậc 6, Bậc 7, Bậc 8, Bậc 9, Bậc 10, Bậc 11, Bậc 12. 1, Viên chức loại A3. ...

 • Nguồn: luatsux.vn

Xem chi tiết

6. Bảng xếp hệ số lương - Tuyển dụng

Chú thích: - SNNB: Số năm để xét nâng bậc lương thường xuyên. - VK: Vượt khung. - CC-VC: Công chức - Viên chức. - NV: Nhân viên. _____. PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ. ...

 • Nguồn: dp.ctu.edu.vn

Xem chi tiết

7. Ngạch, bậc lương của viên chức nhà nước - Bộ Nội vụ

Ngạch, bậc lương của viên chức nhà nước ... Theo Dự thảo Nghị định được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng có ... ...

 • Nguồn: www.moha.gov.vn

Xem chi tiết

8. NGẠCH VIÊN CHỨC LÀ GÌ?MÀ NGẠCH VIÊN CHỨC THEO QUY ...

Để có thể lên ngạch, viên chức cần phải đáp ứng được những điều kiện cụ thể của từng ngạch về cấp bậc, ngành học, trình độ,… Thứ hai, mã ngạch viên chức theo ... ...

 • Nguồn: luatnhanhoa.vn

Xem chi tiết

9. Bảng lương chuyên viên Nhà nước năm 2022 mới nhất - Sở Nội vụ

18 thg 2, 2022 · Ngạch chuyên viên được quy định tại Điều 7 Thông tư 02/2021/TT-BNV như sau: Là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản trong cơ quan, ... ...

 • Nguồn: snv.bacgiang.gov.vn

Xem chi tiết

10. Cán bộ, công chức, viên chức muốn biết hệ số lương của mình bao ...

Việc trả lương thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước mà cán bộ, công chức đó đang làm việc. 2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, ... ...

 • Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

11. thang bảng lương theo nđ 204/2004/nđ-cp

Mã ngạch, Tên ngạch, Loại, SN NB, Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3, Bậc 4, Bậc 5, Bậc 6, Bậc 7, Bậc 8, Bậc 9, Bậc 10, Bậc 11, Bậc 12, VK, VK, VK, VK. 01.001, Chuyên viên ... ...

 • Nguồn: www1.vnua.edu.vn:85

Xem chi tiết

12. Chuyên viên chính là gì? Mã ngạch, bậc lương chuyên viên chính

Xếp hạng 2,0 (1) Chuyên viên chính là ngạch công chức hành chính có yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ cao, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, ... ...

 • Nguồn: thienky.edu.vn

Xem chi tiết

13. Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

6 thg 12, 2021 · Công chức loại Ao: Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản ... ...

 • Nguồn: thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

14. 37. Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên ...

Trường hợp được tuyển dụng vào ngạch công chức, viên chức có yêu cầu chuẩn ... vào ngạch thì xếp vào bậc 1 của loại A0, thời gian xét nâng bậc lương lần sau ... ...

 • Nguồn: dulieuphaply.vn

Xem chi tiết