Danh sách 13 bài viết mới cập nhật về ngạch bậc lương kiểm lâm phongthuyvanan.vn
ngạch bậc lương kiểm lâm
ngạch bậc lương kiểm lâm

1. Bảng lương ngành kiểm lâm? Phụ cấp ưu đãi nghề kiểm lâm?

Xếp hạng 5,0 (1) 23 thg 7, 2021 · Một trong số đó và nâng cao chất lượng của lực lượng kiểm lâm. ... và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì được xếp lương theo ngạch, bậc công ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

2. Nguyên tắc xếp lương các ngạch công chức ngành ... - Báo chính phủ

21 thg 12, 2021 · Ngạch kiểm lâm viên chính được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, ... Theo đó, việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức ngành ... ...

 • Nguồn: baochinhphu.vn

Xem chi tiết

3. Lương CSGT và kiểm lâm có thật sự cao? - Luật Sư X

Xếp hạng 5,0 (1) 27 thg 12, 2021 · Lương kiểm lâm = Hệ số lương kiểm lâm x mức lương cơ sở. Trong đó: – Mức lương cơ sở 2022 là 1,49 triệu đồng/tháng (Mức lương này được thực hiện ... Quy định về chế độ trả lương... · Mức lương của kiểm lâm là... ...

 • Nguồn: luatsux.vn

Xem chi tiết

4. Phụ lục Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức mới nhất

27 thg 5, 2022 · Bảng xếp lương, ngạch bậc lương, mã ngạch, hệ số lương, mức lương, ... kiểm lâm viên thì có được chuyển ngạch sang ăn lương bên kiểm lâm ... ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

5. Nguyên tắc xếp lương các ngạch công chức ngành NN&PTNT

5 thg 1, 2022 · Các ngạch công chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm: Kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm lâm ... ...

 • Nguồn: caicachhanhchinh.gov.vn

Xem chi tiết

6. Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm

Thông tư này hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối với cán bộ, ... chuyển xếp ngạch từ ngạch cũ sang ngạch kiểm lâm mới không kết hợp nâng bậc lương. ...

 • Nguồn: vbpl.vn

Xem chi tiết

7. Xếp lương cán bộ công chức - Báo Nông nghiệp Việt Nam

16 thg 1, 2018 · Nay được xếp ngạch kiểm lâm viên bậc 3 có hệ số 2,26+ 0,15 (hệ số chệch lệch bảo lưu). Từ 1/8/2018, ông B được hưởng lương mới và thời gian ... ...

 • Nguồn: nongnghiep.vn

Xem chi tiết

8. Chi tiết hệ số, bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

26 thg 12, 2020 · Số TT. Ngạch công chức. 1. Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng. 2. Kiểm ngân viên. 3. Nhân viên hải quan. 4. Kiểm lâm viên sơ cấp. ...

 • Nguồn: nld.com.vn

Xem chi tiết

9. Nghị định 204/2004/NĐ-CP chế độ tiền lương với cán bộ, công ...

d) Thực hiện việc xếp lương, chế độ phụ cấp lương, nâng bậc lương, ... ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức ... ...

 • Nguồn: luatvietnam.vn

Xem chi tiết

10. Mức phụ cấp ưu đãi công chức ngành kiểm lâm

25 thg 1, 2018 · 50%, công chức ngạch kiểm lâm làm việc trên địa bàn xã có phụ cấp từ 0,7 ... mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, ... ...

 • Nguồn: nganhangphapluat.lawnet.vn

Xem chi tiết

11. Chuyên viên chính là gì? Mã ngạch, bậc lương chuyên viên chính

Xếp hạng 2,0 (1) 12, Kiểm dịch viên chính động vật, 9.315 ; 13, Kiểm dịch viên chính thực vật, 9.318 ; 14, Kiểm soát viên chính đê điều, 11.081 ; 15, Kiểm lâm viên chính, 10.225 ... ...

 • Nguồn: thienky.edu.vn

Xem chi tiết

12. Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn xếp lương với công chức ...

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. ...

 • Nguồn: luatvietnam.vn

Xem chi tiết

13. Kiểm lâm là công chức hay viên chức? - Luật Hoàng Phi

Xếp hạng 5,0 (6) 7 thg 6, 2022 · Kiểm lâm là lực lượng chuyên trách của Nhà nước có chức năng bảo vệ rừng, ... Mã số ngạch Kiểm lâm được quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư ... Bị thiếu: bậc | Phải bao gồm: bậc ...

 • Nguồn: luathoangphi.vn

Xem chi tiết