Danh sách 15 bài viết mới cập nhật về ngạch bậc lương kế toán viên chính phongthuyvanan.vn
ngạch bậc lương kế toán viên chính
ngạch bậc lương kế toán viên chính

1. Bảng lương, bậc lương, mã ngạch kế toán mới nhất 2021

6 thg 8, 2021 · Bậc 1. Bậc 2. Bậc 3 ; Kế toán viên cao cấp, mã ngạch: 06.029 (Công chức loại A3, nhóm A3.2) ; Hệ số lương. 5.75. 6.11. ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

2. Bảng lương công chức kế toán 2022 như thế nào? - Chi tiết tin tức

14 thg 2, 2022 · - Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên cao cấp;. - Ngoại ngữ: Chứng chỉ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;. ...

 • Nguồn: snv.bacgiang.gov.vn

Xem chi tiết

3. Bảng lương kế toán trong cơ quan Nhà nước (mới nhất)

BẢNG LƯƠNG KẾ TOÁN VIÊN TỪ NGÀY 01/7/2019 ; Đối tượng, Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3, Bậc 4 ; Kế toán viên cao cấp ; Hệ số lương, 5.75, 6.11, 6.47, 6.83 ... ...

 • Nguồn: www.ketoana-one.com

Xem chi tiết

4. Bảng lương kế toán trong cơ quan Nhà nước (mới nhất) - LuatVietnam

11 thg 8, 2019 · Kế toán viên là một trong những ngạch công chức. Lương của kế toán viên cũng được tính theo công thức: Mức lương cơ sở x Hệ số lương. ...

 • Nguồn: luatvietnam.vn

Xem chi tiết

5. Bảng lương công chức kế toán 2021 mới nhất - LuatVietnam

22 thg 12, 2020 · - Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên cao cấp;. - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ... ...

 • Nguồn: luatvietnam.vn

Xem chi tiết

6. Hướng dẫn chi tiết cách tính lương kế toán trường học

Hệ số lương: Bậc 1 - 2.10, bậc 2 - 2.41, bậc 3 - 2.72, bậc 4 - 3.03 ... ...

 • Nguồn: timviec365.vn

Xem chi tiết

7. Hỏi đáp CSTC - Bộ Tài chính

Theo TT77/2019/TT-BTC tại điều 25. Cách xếp lương, ở mục: 3. Ngạch kế toán viên,kiểm tra viên.... được áp dụng hệ số lương công chức loại A1. ...

 • Nguồn: mof.gov.vn

Xem chi tiết

8. Mã ngạch viên chức kế toán năm 2022 - Hoatieu.vn

Xếp hạng 4,0 (4) Kế toán viên chính được xếp lương theo công chức ... Bậc 7. Bậc 8. Bậc 9. Bậc 10. Kế toán viên cao cấp. ...

 • Nguồn: hoatieu.vn

Xem chi tiết

9. Hướng dẫn xếp hệ số lương công chức ngành kế toán từ 18/7/2022 ...

15 thg 6, 2022 · Thời gian hưởng lương ở ngạch chuyên viên chính và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch chuyên viên chính của bà A được tính kể từ ngày ... ...

 • Nguồn: thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

10. Chuyên viên chính là gì? Mã ngạch, bậc lương chuyên viên chính

Xếp hạng 2,0 (1) 3, Kế toán viên chính, 6.030, Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN ; 4, Kiểm tra viên chính thuế, 6.037, ngành Thuế. ...

 • Nguồn: thienky.edu.vn

Xem chi tiết

11. Năm 2021, công chức kế toán hưởng lương thế nào? - Báo Lao động

23 thg 12, 2020 · Theo Điều 3 Thông tư 77/2019/TT-BTC, công chức chuyên ngành kế toán gồm các chức danh: Kế toán viên cao cấp (Mã số ngạch 06.029); Kế toán viên ... ...

 • Nguồn: laodong.vn

Xem chi tiết

12. Bảng xếp hệ số lương - Tuyển dụng

Chú thích: - SNNB: Số năm để xét nâng bậc lương thường xuyên. - VK: Vượt khung. - CC-VC: Công chức - Viên chức. - NV: Nhân viên. ...

 • Nguồn: dp.ctu.edu.vn

Xem chi tiết

13. Cách xếp lương đối với Ngạch kế toán viên chính từ năm 2020

Tải về: ; STT. Nhóm ngạch. Bậc 1 ; b. Nhóm 2 (A2.2) ; Hệ số lương. 4.00 ; Mức lương thực hiện 01/10/2004. 1,160.0 ; 3. Công chức loại A1 ... ...

 • Nguồn: nganhangphapluat.lawnet.vn

Xem chi tiết

14. Cập nhật bảng lương công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải ...

15 thg 6, 2022 · Như vậy, đối với nhóm đối tượng là công chức sẽ thực hiện lùi cải cách tiền lương từ 1/7/2022 đến khi có văn bản hướng dẫn chính thức. Vì vậy, ... ...

 • Nguồn: thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

15. Căn cứ tính lương hưu khi chuyển sang ngạch kế toán viên - Hỏi đáp

Phòng Chế độ Chính sách - BHXH TP. Hà Nội đã giải quyết hồ sơ của ông. Thực hiện theo Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 về việc ... ...

 • Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn

Xem chi tiết