Top 14 ngạch bậc lương của viên chức mới nhất năm 2023 phongthuyvanan.vn
ngạch bậc lương của viên chức

Top 14 ngạch bậc lương của viên chức

1. Phụ lục Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức mới nhất

27 thg 5, 2022 · Bậc 1 ( hệ số 6.20) là 9,238,000 đồng; Bậc 2 ( 6.56) là 9,774,4000 đồng; Bậc 4 ( 7.2) là 10,847,200 đồng; Bậc 5 ( 7.64) là 11,383,600 đồng; Bậc ... ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

2. Bảng xếp hệ số lương - Tuyển dụng

Chú thích: - SNNB: Số năm để xét nâng bậc lương thường xuyên. - VK: Vượt khung. - CC-VC: Công chức - Viên chức. - NV: Nhân viên. ...

 • Nguồn: dp.ctu.edu.vn

Xem chi tiết

3. Bảng hệ số lương viên chức mới năm 2022 - Luật Sư X

Xếp hạng 5,0 (1) 12 thg 4, 2022 · Việc trả lương thực hiện theo quy định của đơn vị sự nghiệp mà cán bộ, viên chức đó đang làm việc. 2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc ... ...

 • Nguồn: luatsux.vn

Xem chi tiết

4. Hệ số lương công chức 2022 mới nhất - Luật Hoàng Phi

Xếp hạng 5,0 (7) 25 thg 5, 2022 · Và hệ số cụ thể đối với từng nhóm, bậc ra sao? Mời quý vị tham khảo nội dung dưới đây từ bài viết của chúng tôi để có thể tìm ra câu trả lời cho ... ...

 • Nguồn: luathoangphi.vn

Xem chi tiết

5. Ngạch, bậc lương của viên chức nhà nước - Bộ Nội vụ

Ngạch, bậc lương của viên chức nhà nước ... Theo Dự thảo Nghị định được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng có ... ...

 • Nguồn: www.moha.gov.vn

Xem chi tiết

6. Bảng lương chuyên viên Nhà nước năm 2022 mới nhất - Sở Nội vụ

18 thg 2, 2022 · Căn cứ Điều 14 của Thông tư 02/2021/TT-BNV, các ngạch công chức chuyên ngành hành chính được xếp lương theo bảng 2 - bảng lương chuyên môn, ... ...

 • Nguồn: snv.bacgiang.gov.vn

Xem chi tiết

7. Bảng lương công chức 2022 khi lùi cải cách tiền lương - Chi tiết tin tức

13 thg 12, 2021 · - Hệ số lương: Vẫn được quy định trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP căn cứ vào ngạch công chức, loại công chức như hiện nay. Cụ thể, hệ số lương của ... ...

 • Nguồn: snv.bacgiang.gov.vn

Xem chi tiết

8. Chi tiết hệ số, bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

26 thg 12, 2020 · Việc trả lương thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước mà cán bộ, công chức đó đang làm việc. 2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc ... ...

 • Nguồn: nld.com.vn

Xem chi tiết

9. Bảng lương viên chức thư viện năm 2022

7 thg 7, 2022 · Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số ... ...

 • Nguồn: thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

10. Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

6 thg 12, 2021 · Công chức loại Ao: Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản ... ...

 • Nguồn: thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

11. Cách tính bậc lương của cán bộ công chức, viên chức mới nhất ?

Xếp hạng 5,0 (1) Trường hợp đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do ... ...

 • Nguồn: luatminhkhue.vn

Xem chi tiết

12. Toàn văn - Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chế độ nâng bậc lương năm 1993. đối với công chức, viên chức xếp lương theo Nghị định số 25/CP ngày 25/3/1995 của Chính phủ. ...

 • Nguồn: vbpl.vn

Xem chi tiết

13. Cách tính lương công chức viên chức? Hệ số lương 2.34 là bao ...

Xếp hạng 5,0 (1) Điều kiện thi chuyển ngạch nâng hệ số lương? Hưởng tiền lương chênh lệch đối với người có hệ số lương ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

14. Bảng lương viên chức năm 2022 thế nào? - LuatVietnam

11 thg 1, 2022 · Như vậy, có thể thấy, mặc dù lương và phụ cấp của viên chức vẫn áp dụng như cách tính của năm 2021 thì quy định mới về việc nâng bậc lương ... Bị thiếu: ngạch | Phải bao gồm: ngạch ...

 • Nguồn: luatvietnam.vn

Xem chi tiết