Tổng hợp 14 ngạch 13 bậc 2 mới nhất năm 2023 phongthuyvanan.vn
ngạch 13 bậc 2

Top 14 ngạch 13 bậc 2

1. Phụ lục Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức mới nhất

27 thg 5, 2022 · Bảng xếp lương, ngạch bậc lương, mã ngạch, hệ số lương, mức lương, ... Cho tôi hỏi tính lương theo bảng lương A1-N5, bậc 2/8, hệ số 1,13 thì ... ...

 • Nguồn: www.tracuuphapluat.info

Xem chi tiết

2. Bảng xếp hệ số lương - Tuyển dụng

BẢNG XẾP HỆ SỐ LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 204 HIỆN CÓ TẠI TRUỜNG. Chú thích: - SNNB: Số năm để xét nâng bậc lương thường xuyên. - VK: Vượt khung. ...

 • Nguồn: dp.ctu.edu.vn

Xem chi tiết

3. Bảng lương chuyên viên Nhà nước năm 2022 mới nhất - Sở Nội vụ

18 thg 2, 2022 · Căn cứ Điều 14 của Thông tư 02/2021/TT-BNV, các ngạch công chức chuyên ngành hành chính được xếp lương theo bảng 2 - bảng lương chuyên môn, ... ...

 • Nguồn: snv.bacgiang.gov.vn

Xem chi tiết

4. Chi tiết hệ số, bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

26 thg 12, 2020 · 2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn ... 13. Thẩm kế viên. 14. Kiểm soát viên thị trường. ...

 • Nguồn: nld.com.vn

Xem chi tiết

5. Hệ số lương là gì? Cách tính mức lương theo hệ số mới nhất 2022

13 thg 4, 2022 · Hệ số lương càng cao khi bậc càng cao và nhóm được xét có trình độ càng cao giữ vị ... (2) Công thức tính mức lương áp dụng từ 01/07/2019. ...

 • Nguồn: ebh.vn

Xem chi tiết

6. Cập nhật Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7/2018 - LuatVietnam

14 thg 6, 2018 · Nhóm Ngạch. Bậc 1. Bậc 2. Bậc 3. Bậc 4. Bậc 5. Bậc 6. Bậc 7. Bậc 8. Bậc 9. Bậc 10. Bậc 11 ... 13. Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự). ...

 • Nguồn: luatvietnam.vn

Xem chi tiết

7. Bảng lương mới của cán bộ, công chức năm 2022 - Hoatieu.vn

Xếp hạng 3,0 (12) Nhóm Ngạch. Bậc 1. Bậc 2. Bậc 3. Bậc 4. Bậc 5. Bậc 6. Bậc 7. Bậc 8. Bậc 9. Bậc 10. Bậc 11. Bậc 12. 1. Công chức loại A3. a. Nhóm 1 (A3.1). Hệ số lương. ...

 • Nguồn: hoatieu.vn

Xem chi tiết

8. Hệ số lương công chức 2022 mới nhất - Luật Hoàng Phi

Xếp hạng 5,0 (7) 25 thg 5, 2022 · Hệ số lương thể hiện về sự chênh lệch mức lương của các cấp bậc, ... 2.Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ ... Bị thiếu: 13 | Phải bao gồm: 13 ...

 • Nguồn: luathoangphi.vn

Xem chi tiết

9. Ngạch, bậc, hệ số lương - Nguyễn Văn Bách

Ngạch, bậc, hệ số lương - CC-VC-NLĐ - https://nguyenvanbach.tuangiao.edu.vn/index.php?language=vi&nv=cc-vc-nld&op=Ngach-bac-he-so-luong.html. ...

 • Nguồn: nguyenvanbach.tuangiao.edu.vn

Xem chi tiết

10. BẢNG MÃ SỐ NGẠCH, BẬC VÀ HỆ SỐ LƯƠNG - 123doc

BẢNG MÃ SỐ NGẠCH, BẬC VÀ HỆ SỐ LƯƠNG Mã Tên Loại Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc ... Kỹ thuật viên đánh máy N.viên phục vụ 01 2,05 2,23 2,41 2,59 2,77 2,95 3,13 ... ...

 • Nguồn: 123docz.net

Xem chi tiết

11. Cách tính bậc lương của cán bộ công chức, viên chức mới nhất ?

Xếp hạng 5,0 (1) Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết về tuyển dụng và nâng ngạch công chức. Thông tư số ... ...

 • Nguồn: luatminhkhue.vn

Xem chi tiết

12. Chuyên viên chính là gì? Mã ngạch, bậc lương chuyên viên chính

Xếp hạng 2,0 (1) Tương tự mã ngạch chuyên viên chính bậc 2 tương ứng với lương chuyên viên chính bậc 2 là 4.74, tương tự cho đến bậc 8. Các bậc lương trong cùng 1 ngạch được ... ...

 • Nguồn: thienky.edu.vn

Xem chi tiết

13. Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

6 thg 12, 2021 · Nhóm 2 (A2.2):. 3. Công chức loại A1: 4. Công chức loại Ao: Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử ... ...

 • Nguồn: thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

14. Phụ lục Bảng lương bậc lương cán bộ, công chức, viên chức 2022

Xếp hạng 3,0 (9) Nhóm Ngạch. Bậc 1. Bậc 2. Bậc 3. Bậc 4. Bậc 5. Bậc 6. Bậc 7. ...

 • Nguồn: vndoc.com

Xem chi tiết