Top 15 ngạc chặt kình băm non lởm chởm giáo chìm gươm gãy bãi tầng tầng dòng trôi tìm bóng dạ bâng khuâng. mới nhất năm 2023 phongthuyvanan.vn
ngạc chặt kình băm non lởm chởm giáo chìm gươm gãy bãi tầng tầng dòng trôi tìm bóng dạ bâng khuâng.
ngạc chặt kình băm non lởm chởm giáo chìm gươm gãy bãi tầng tầng dòng trôi tìm bóng dạ bâng khuâng.

1. Phân tích bài thơ cửa biển Bạch Bằng của Nguyễn Trãi qua bản ...

23 thg 6, 2020 · Ngạc chặt kình băm non lởm chởm, Giáo chìm gươm gãy bãi dăng dăng. Quan hà hiểm trở, Trời kia dựng, ... Dòng trôi tìm bóng dạ bâng khuâng ...

 • Nguồn: baikiemtra.com

Xem chi tiết

2. Phân tích bài “Bạch Đằng giang phú” của Trương Hán Siêu

4 thg 1, 2018 · ... nhìn đồng nước trôi mà hoài cổ: Ngạc chặt kình băm non lởm chởm; Giáo chìm gươm gãy bãi tầng tầng … Dòng sông tìm bóng dạ bâng khuâng. ...

 • Nguồn: sachgiai.com

Xem chi tiết

3. Phân tích bào thơ Cửa Biển Bạch Đằng của Nguyễn Trãi - Tài liệu text

Giáo chìm gương gãy bãi giăng giăng ... Dòng trôi tìm bóng dạ bâng khuâng ... Nhà thơ dùng hình ảnh ẩn dụ ngạc chặt, kình băm, non lởm chởm như ...

 • Nguồn: text.123docz.net

Xem chi tiết

4. Bài thơ: Bạch Đằng hải khẩu - 白藤海口 (Nguyễn Trãi - 阮廌) - Thi Viện

Kình ngạc băm vằm non mấy khúc, Giáo gươm chìm gãy bãi bao tầng. Quan hà hiểm yếu trời kia đặt, Hào kiệt công danh đất ấy từng. Việc cũ ... ...

 • Nguồn: www.thivien.net

Xem chi tiết

5. Bình giảng bài thơ Bạch đằng hải khẩu - TopLoigiai

“Biển rung gió bấc thế bừng bừng,. Nhẹ cất buồm tha lướt Bạch Đằng. Kình ngạc băm vàm non mấy khúc,. Giáo gươm chìm gãy bãi bao tầng. Quan hà ... ...

 • Nguồn: toploigiai.vn

Xem chi tiết

6. More content - Facebook

“Ngạc chặt kim băm non lởm chởm. Giáo chìm gươm gãy bãi tầng tầng. Dòng trôi tìm bóng dạ bâng khuâng.” Khung cảnh đìu hìu ấy khiến nhân vật khách không khỏi ... ...

 • Nguồn: ne-np.facebook.com

Xem chi tiết

7. Bình giảng bài Bạch Đằng hải khẩu của Nguyễn Trãi

11 thg 5, 2019 · Kình ngạc băm vằm non mấy khúc,. Giáo gươm chìm gãy bãi bao tầng. Quan hà hiểm yếu trời kia đặt, ... Tới dòng ngắm cảnh dạ bâng khuâng. Bị thiếu: lởm chởm tìm ...

 • Nguồn: vanhay.org

Xem chi tiết

8. Ca Câu 2 40 left( ( 5 điểm) Cảm nh - Qanda.ai

... cũng bâng khuâng nhìn dòng nước trôi mà hoài cổ: Ngạc chặt kình băm non lởm chởm; Giáo chìm gươm gãy bãi tầng tầng … Dòng sông tìm bóng dạ bâng khuâng. ...

 • Nguồn: qanda.ai

Xem chi tiết

9. Phân tích bài “Phú sông Bạch Đằng” của Trương Hán Siêu

Ngạc chặt kình băm non lởm chởm;. Giáo chìm gươm gãy bãi tầng tầng … Dòng sông tìm bóng dạ bâng khuâng. Tuy vậy, cảm hứng chính của Bài phú sông Bạch Đằng ... ...

 • Nguồn: sgkphattriennangluc.vn

Xem chi tiết

10. Phân tích bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu

Xếp hạng 3,0 (159) ... cũng bâng khuâng nhìn dòng nước trôi mà hoài cổ: Ngạc chặt kình băm non lởm chởm;. Giáo chìm gươm gãy bãi tầng tầng … Dòng sông tìm bóng dạ bâng khuâng. ...

 • Nguồn: vndoc.com

Xem chi tiết

11. Phân tích bài thơ Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu

... bâng khuâng nhìn dòng nước trôi mà hoài cổ: Ngạc chặt kình băm non lởm chởm;. Giáo chìm gươm gãy bãi tầng tầng ... Dòng sông tìm bóng dạ bâng khuâng. ...

 • Nguồn: haylamdo.com

Xem chi tiết

12. Phân tích đoạn 1 Phú sông Bạch đằng hay nhất (7 mẫu) - Văn 10

Xếp hạng 3,6 (41) “Ngạc chặt kim băm non lởm chởm. Giáo chìm gươm gãy bãi tầng tầng. Dòng trôi tìm bóng dạ bâng khuâng.” Khung cảnh đìu hìu ấy khiến nhân vật khách không khỏi ... ...

 • Nguồn: download.vn

Xem chi tiết

13. Dàn ý Phân tích bài thơ Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu ...

... cũng bâng khuâng nhìn dòng nước trôi mà hoài cổ : Ngạc chặt kình băm non lởm chởm ; Giáo chìm gươm gãy bãi tầng tầng … Dòng sông tìm bóng dạ bâng khuâng ... ...

 • Nguồn: tbdn.com.vn

Xem chi tiết

14. Phân tích bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu - lize.vn

... cũng bâng khuâng nhìn dòng nước trôi mà hoài cổ: Ngạc chặt kình băm non lởm chởm;. Giáo chìm gươm gãy bãi tầng tầng … Dòng sông tìm bóng dạ bâng khuâng. ...

 • Nguồn: lize.vn

Xem chi tiết

15. Top 5 bài phân tích nhân vật khách trong Phú sông Bạch Đằng siêu ...

Xếp hạng 4,0 (5) Trông thấy nước dòng sông rọi bóng mặt trời buổi chiều đỏ ối- Lầm tưởng ... sau Ức Trai cũng viết: “Ngạc chặt kình băm non lởm chởm – Giáo chìm gươm gãy bãi ... ...

 • Nguồn: hoatieu.vn

Xem chi tiết