Danh sách 15 bài viết mới cập nhật về ngã chấp và pháp chấp phongthuyvanan.vn
ngã chấp và pháp chấp
ngã chấp và pháp chấp

1. Chấp Ngã và Chấp Pháp - Chùa Phổ Hiền

– “Con người vì vô minh cho nên có hai thứ chấp: chấp ngã và chấp pháp. — Đó là hai nguyên nhân chính gây ra phiền não và khổ đau của cuộc đời”. ...

 • Nguồn: chua.phohien.fr

Xem chi tiết

2. Đức Phật phá tất cả kiến chấp đối đãi sai biệt của hiện tượng giới ...

28 thg 6, 2019 · Khi nói đến chấp, chúng ta phải biết là có hai thứ chấp: chấp ngã và chấp pháp. Vì hai thứ “chấp” này mà còn thì người ta không được sáng ... ...

 • Nguồn: phatgiao.org.vn

Xem chi tiết

3. Tự điển - ngã pháp nhị chấp - Phatgiao.org.vn

(我法二執) Cũng gọi Nhân pháp nhị chấp, Sinh pháp nhị chấp. Gọi tắt: Nhị chấp. Tức là Ngã chấp và Pháp chấp. Thuyết nhất thiết hữu bộ Tiểu thừa chủ trương ... ...

 • Nguồn: phatgiao.org.vn

Xem chi tiết

4. Chấp Ngã Và Chấp Pháp Trong Phật Giáo

8 thg 11, 2012 · Chấp Ngã Và Chấp Pháp Trong Phật Giáo · CHẤP NGÃ · Hầu như mọi người trên thế gian này đều cho rằng: thân xác này là thực, tâm hồn này là thực. ...

 • Nguồn: phattu.vn

Xem chi tiết

5. Ngã chấp là gì ? Cách hiểu đúng khái niệm chấp ngã theo Đạo Phật

Xếp hạng 5,0 (1) 16 thg 2, 2022 · Bốn Loại Ngã Chấp - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Bắc Mỹ 17.10.2017 ) ... Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ái, thế nào là lưới triền, ... ...

 • Nguồn: luatminhkhue.vn

Xem chi tiết

6. 12 Đối Trị Các Chấp Sai Lầm-chấp Ngã Và Chấp Pháp - Luận

9 thg 7, 2010 · Tất cả các chấp sai lầm (tà chấp), đều do chấp ngã và chấp pháp mà sanh; nếu rời chấp ngã và chấp pháp thì không còn các chấp sai lầm. ...

 • Nguồn: thuvienhoasen.org

Xem chi tiết

7. Có 9 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'chấp Ngã

Con cám ơn và kính mong thầy luôn mạnh khỏe, nhờ nghe pháp của thầy con đã không còn kẹt trong chấp không nữa. Một lần nữa xin chân thành cám ơn thầy. ...

 • Nguồn: www.trungtamhotong.org

Xem chi tiết

8. Truoc Pha Nga Cap Sau Pha Phap Chap - dharmasite.net

... nhân, chúng sanh và thọ giả. Làm sao để biết chúng ta đã phá được “ngã chấp” hay chưa? ... Chỉ có Bồ-tát mới có thể phá trừ cả ngã chấp và pháp chấp. ...

 • Nguồn: www.dharmasite.net

Xem chi tiết

9. Ngày 9: Hỏi đáp về Ngã - Pháp - Chấp ngã - Chấp pháp - YouTube

Thời lượng: 54:23 Đã đăng: 4 thg 10, 2020   VIDEO...

 • Nguồn: www.youtube.com

Xem chi tiết

10. 03. Hai thứ Ngã Chấp - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

- Ngã chấp câu sanh là ngã chấp từ vô thỉ đến nay do sức hư vọng huân tập bên trong tâm, nó cùng một lần sinh ra với thân, chứ không đợi có tà giáo và tà phân ... ...

 • Nguồn: www.chuabuuchau.com.vn

Xem chi tiết

11. Muốn HẾT PHIỀN NÃO bỏ ngay 4 loại Chấp Ngã này - YouTube

Thời lượng: 1:02:36 Đã đăng: 16 thg 4, 2021   VIDEO...

 • Nguồn: www.youtube.com

Xem chi tiết

12. Vấn đáp: Phương pháp buông bỏ chấp ngã | Thích Nhật Từ - YouTube

Thời lượng: 15:36 Đã đăng: 1 thg 11, 2018   VIDEO...

 • Nguồn: www.youtube.com

Xem chi tiết

13. Chấp Ngã Và Chấp Pháp - Vấn Đáp HT.Thích Từ Thông - YouTube

Thời lượng: 10:24 Đã đăng: 3 thg 1, 2022   VIDEO...

 • Nguồn: www.youtube.com

Xem chi tiết

14. Thiền Đại thừa và Tối thượng thừa | Giác Ngộ Online

15 thg 9, 2021 · Ngã vốn không, do chấp giữ mà thành thật, do thấy thật nên chấp giữ. Pháp chỉ cho tất cả mọi vật mọi sự trên đời. Duy thức học nói: “Nhậm trì tự ... ...

 • Nguồn: giacngo.vn

Xem chi tiết

15. CHẤP NGÃ VÀ CHẤP PHÁP TRONG PHẬT GIÁO

4 thg 11, 2012 · CHẤP NGÃ VÀ CHẤP PHÁP TRONG PHẬT GIÁO. Tỳ khưu Thích Chân Tuệ. CHẤP NGÃ. Hầu như mọi người trên thế gian này đều cho rằng: thân xác này là ... ...

 • Nguồn: phtq-canada.blogspot.com

Xem chi tiết