Tìm thấy 15 kết quả mới nhất cho tìm kiếm ngã ca nguyệt bồi hồi phongthuyvanan.vn
ngã ca nguyệt bồi hồi

Top 15 ngã ca nguyệt bồi hồi

1. Bài thơ: Nguyệt hạ độc chước kỳ 1 - 月下獨酌其一 (Lý Bạch - Thi Viện

Ngã ca nguyệt bồi hồi, Ngã vũ ảnh linh loạn. Tỉnh thì đồng giao hoan, Tuý hậu các phân tán. Vĩnh kết vô tình du, Tương ... ...

 • Nguồn: www.thivien.net

Xem chi tiết

2. Nguyệt Hạ Độc Chước (Một mình uống rượu dưới trăng)

20 thg 9, 2009 · Ngã ca nguyệt bồi hồi, Ngã vũ ảnh linh loạn. Tỉnh thì đồng giao hoan, Tuý hậu các phân tán. Vĩnh kết vô tình du, Tương kỳ mạc Vân Hán. ...

 • Nguồn: doanducthanhlg2014.wordpress.com

Xem chi tiết

3. Nguyệt hạ độc chước - Lý Bạch - laiquangnam - Chim Việt Cành Nam

Ngã ca nguyệt bồi hồi; Ngã vũ ảnh linh loạn. Tỉnh thì đồng giao hoan, Tuý hậu các phân tán. Vĩnh kết vô tình du, Tương ... ...

 • Nguồn: chimvie3.free.fr

Xem chi tiết

4. Rượu và Thơ - Nguyệt Dạ Độc Chước (Lý Bạch) Hoa gian nhất hồ ...

Ngã ca nguyệt bồi hồi. Ngã vũ ảnh linh loạn. Tỉnh thời đồng giao hoan. Túy hậu các phân tán. Vịnh kết vô tình du. Tương kỳ mạc vân hán. ...

 • Nguồn: www.facebook.com

Xem chi tiết

5. Dương Anh Sơn - VĂN HỌC NGHỆ THUẬT - NINH-HOA.COM

NGUYỆT HẠ ĐỘC CHƯỚC (kỳ nhất). 1 Hoa gian nhất hồ tửu, ... Ngã ca nguyệt bồi hồi,. Ngã vũ ảnh linh loạn. ... Khi say sưa (cả ba) đều chia ra nhiều nơi. ...

 • Nguồn: www.ninh-hoa.com

Xem chi tiết

6. Nguyệt hạ độc chước – Bài thơ vang danh của nhà thơ Lý Bạch

Ngã ca nguyệt bồi hồi, Ngã vũ ảnh linh loạn. Tỉnh thì đồng giao hoan, Tuý hậu các phân tán. Vĩnh kết vô tình du, Tương ... ...

 • Nguồn: sucsongmoi.com.vn

Xem chi tiết

7. Lang Hue - Nguyệt Hạ Độc Chước (Dưới Trăng Uống Rượu Một Mình)

Nguyệt Hạ Độc Chước (Dưới Trăng Uống Rượu Một Mình) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ --- Multilingual Poems ... Nguyệt ký bất giải ẩm, ... Ngã ca nguyệt bồi hồi; ...

 • Nguồn: langhue.org

Xem chi tiết

8. thơ dịch | ĐOÀN THUẬN | Trang 66

月下 獨 酌 NGUYỆT HẠ ĐỘC CHƯỚC. (其一) (kỳ nhất) ... 月 既 不 解 飲 Nguyệt ký bất giải ẩm ... 我 歌 月 徘 徊 Ngã ca nguyệt bồi hồi ...

 • Nguồn: doanthuan.wordpress.com

Xem chi tiết

9. Nguyệt Hạ Độc Chước Kỳ Nhất 月下獨酌其一 - Lý Bạch

24 thg 2, 2020 · 暫伴月將影 Tạm bạn nguyệt tương ảnh 行樂須及春 Hành lạc tu cập xuân. 我歌月徘徊 Ngã ca nguyệt bồi hồi 我舞影零亂 Ngã vũ ảnh linh loạn. ...

 • Nguồn: longhovinhlong.blogspot.com

Xem chi tiết

10. Uống rượu dưới trăng

4 thg 3, 2011 · Ngã ca nguyệt bồi hồi,. Ngã vũ ảnh linh loạn. Tỉnh thời đồng giao hoan,. Túy hậu các phân tán. Vĩnh kết vô tình du,. Tương kỳ mạc vân hán. ...

 • Nguồn: vanthaiphien.wordpress.com

Xem chi tiết

11. Thơ Lý Bạch - những kiệt tác đi cùng năm tháng - HocDe.vn

Ngã ca nguyệt bồi hồi,. Ngã vũ ảnh linh loạn. Tỉnh thì đồng giao hoan,. Tuý hậu các phân tán. Vĩnh kết vô tình du,. Tương kỳ mạc Vân Hán. Dịch nghĩa. ...

 • Nguồn: hocde.vn

Xem chi tiết

12. Nguyệt hạ độc chước kỳ 1 | Thanh Vân thi tập

Nguyệt ký bất giải ẩm, Ảnh đồ tùy ngã thân. Tạm bạn nguyệt tương ảnh, Hành lạc tu cập xuân. Ngã ca nguyệt bồi hồi, Ngã vũ ảnh linh loạn. Tỉnh thì đồng… ...

 • Nguồn: thanhvanthitap.wordpress.com

Xem chi tiết

13. Nguyệt Hạ Độc Chước Kỳ 1 - Lý Bạch - Huỳnh Hữu Đức

26 thg 11, 2014 · 行樂須及春。 Hành lạc tu cập xuân. 我歌月徘徊, Ngã ca nguyệt bồi hồi. 我舞影 ... ...

 • Nguồn: huynhhuuduc.blogspot.com

Xem chi tiết

14. Lý Bạch : Nguyệt Hạ Độc Chước - Lê Diễm Chi Huệ

16 thg 3, 2021 · Ảnh đồ tùy ngã thân. Tạm bạn nguyệt tương ảnh, Hành lạc tu cập xuân. Ngã ca nguyệt bồi hồi, Ngã vũ ảnh linh loạn. Tỉnh thì đồng giao hoan, ...

 • Nguồn: lediemchihue.com

Xem chi tiết

15. Nguyệt Hạ Độc Chước - kỳ nhất (Lý Bạch) - Hai Da

Ngã ca nguyệt bồi hồi. Ngã vũ ảnh linh loạn. Tỉnh thời đồng giao hoan. Túy hậu các phân tán. Vịnh kết vô tình du. Tương kỳ mạc vân hán. Lý Bạch. ...

 • Nguồn: www.vuonghaida.com

Xem chi tiết