Tìm thấy 15 kết quả mới nhất cho tìm kiếm trí tuệ là gì phongthuyvanan.vn
trí tuệ là gì

Top 15 trí tuệ là gì

1. Trí tuệ – Wikipedia tiếng Việt

Trí tuệ (hoặc thông thái, sáng suốt, thông tuệ, sự khôn ngoan) là khả năng suy nghĩ và hành động sử dụng kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết, ... ...

 • Nguồn: vi.wikipedia.org

Xem chi tiết

2. Trí tuệ là gì? Thế nào là người có trí tuệ? - Luật Hoàng Phi

Xếp hạng 5,0 (6) 25 thg 5, 2022 · Trí tuệ là gì? ... Trí tuệ là khả năng suy nghĩ và hành động sử dụng kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết, ý thức chung và cái nhìn sâu sắc, là ... ...

 • Nguồn: luathoangphi.vn

Xem chi tiết

3. trí tuệ - Wiktionary tiếng Việt

Phần suy nghĩ, tư duy của con người, bao gồm những khả năng tưởng tượng, ghi nhớ, phê phán, lý luận, thu nhận tri thức... có thể tiến lên tới phát minh khoa học ... ...

 • Nguồn: vi.wiktionary.org

Xem chi tiết

4. TRÍ TUỆ là gì? Như thế nào là người trí tuệ? - Toigingiuvedep.vn

23 thg 7, 2021 · Trí tuệ là danh từ nói tới khả năng tưởng tượng, suy nghĩ, phê phán, học hỏi, hành động và phát minh sử dụng kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu ... ...

 • Nguồn: toigingiuvedep.vn

Xem chi tiết

5. Trí tuệ là gì? Như thế nào được gọi là người có trí tuệ? | Việt Nam 24h

22 thg 6, 2019 · Nói về trí tuệ, có rất nhiều định nghĩa khác nhau. Theo nghĩa thông thường, trí tuệ chính là kết quả của quá trình trao đổi hoạt động tri thức ... ...

 • Nguồn: vn24h.info

Xem chi tiết

6. Trí Tuệ (Panna) là gì ? Quan điểm của Đạo Phật về trí tuệ

Xếp hạng 5,0 (1) 7 thg 2, 2022 · Trí Tuệ (Panna) đi liền theo Xuất Gia. Trí Tuệ Ba La Mật là hiểu biết rỏ ràng và đúng đắn, thấu triệt chân tướng của vạn pháp xuyên qua ánh ... ...

 • Nguồn: luatminhkhue.vn

Xem chi tiết

7. Trí tuệ nghĩa là gì? - từ-điển.com

trí tuệ là sự thông thái vượt trội của một con người ở một lĩnh vực hoặc nhiều lĩnh vực. Nó giúp cho xã hội tiến hóa hơn. vũ đức dũng ... ...

 • Nguồn: www.xn--t-in-1ua7276b5ha.com

Xem chi tiết

8. trí tuệ là gì? - Từ điển Tiếng Việt

trí tuệ có nghĩa là: - Phần suy nghĩ, tư duy của con người, bao gồm những khả năng tưởng tượng, ghi nhớ, phê phán, lý luận, thu nhận tri thức... có thể tiến lên ... ...

 • Nguồn: tudienso.com

Xem chi tiết

9. Sở hữu trí tuệ là gì? - Luật Việt An

Trí tuệ được hiểu là nhận thức lý tính đạt đến một trình độ nhất định, là năng lực riêng có của con người. Những thành quả do trí tuệ con người tạo ra thông ... ...

 • Nguồn: luatvietan.vn

Xem chi tiết

10. Trí Tuệ Là Gì? - Nhật Ký Chú Cuội

28 thg 11, 2017 · Trí tuệ là gì? Theo nghĩa thông thường, trí tuệ là kết quả của hoạt động trí thức (intellect), dựa trên lý trí (raison), dùng đến ... ...

 • Nguồn: www.nhatkychucuoi.com

Xem chi tiết

11. sở hữu trí tuệ là gì theo quy định mới nhất - Luật ACC

Xếp hạng 5,0 (1.832) sở hữu trí tuệ là gì? có mấy loại sở hữu trí tuệ? Người có quyền đối với tài sản trí tuệ có ưu thế gì hay nói cách khác quyền sở hữu trí tuệ gồm những gì? ...

 • Nguồn: accgroup.vn

Xem chi tiết

12. Quy định về sở hữu trí tuệ tiếng anh là gì? - Công ty Luật ACC

Xếp hạng 5,0 (1.832) Trên thế giới, theo quan điểm truyền thống của nhiều học giả, “sở hữu trí tuệ” (Intellectual Property) gồm có 4 hợp phần cơ bản là bản quyền tác giả, sáng chế, ... ...

 • Nguồn: accgroup.vn

Xem chi tiết

13. Chính sách sở hữu trí tuệ là gì? Đặc điểm và nội dung cơ bản?

Xếp hạng 5,0 (1) 2 thg 9, 2022 · Bằng việc bảo hộ tài sản trí tuệ sẽ khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản phẩm, ngành nghề kinh doanh. Quản lý tốt vấn đề sở hữu trí tuệ là vấn ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

14. Trí tuệ - Báo Đại Đoàn Kết

7 thg 10, 2019 · Nắm vững tri thức nghề nghiệp”. “Trí thức là người chuyên làm việc, lao động trí óc và có tri thức chuyên môn cần thiết cho hoạt động nghề ... ...

 • Nguồn: daidoanket.vn

Xem chi tiết

15. Quyền sở hữu trí tuệ là gì? Đối tượng quyền sở hữu ... - Luật LawKey

Theo khoản 1 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009, Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác ... ...

 • Nguồn: lawkey.vn

Xem chi tiết
Bài viết liên quan