Tổng hợp 14 thi nhân là gì mới nhất năm 2023 phongthuyvanan.vn
thi nhân là gì
thi nhân là gì

1. thi nhân - Wiktionary tiếng Việt

thi nhân - Wiktionary tiếng Việt vi.wiktionary.org › wiki › thi_nhân ...

 • Nguồn: vi.wiktionary.org

Xem chi tiết

2. Từ điển Tiếng Việt "thi nhân" - là gì?

Tra cứu từ điển Việt Việt online. Nghĩa của từ 'thi nhân' trong tiếng Việt. thi nhân là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến. ...

 • Nguồn: vtudien.com

Xem chi tiết

3. thi nhân là gì? hiểu thêm văn hóa Việt - Từ điển Tiếng Việt

thi nhân có nghĩa là: - d. (cũ; trtr.). Nhà thơ. Đây là cách dùng thi nhân Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành ... ...

 • Nguồn: tudienso.com

Xem chi tiết

4. thi nhân nghĩa là gì? - từ-điển.com

Thi nhân: người làm thơ (nhà thơ, tác giả, ông/bà sáng tác thơ). Kiều Linh Tae - Ngày 17 tháng 2 năm 2020. 7. ...

 • Nguồn: www.xn--t-in-1ua7276b5ha.com

Xem chi tiết

5. Từ thi nhân là gì - Tra cứu Từ điển tiếng Việt

dt (H. thi: thơ; nhân: người) Người làm thơ: Thi nhân đã thơ thẩn đi chôn những mộng vàng (NgBính). Nguồn ... ...

 • Nguồn: vietdic.net

Xem chi tiết

6. Thi nhân là gì, Nghĩa của từ Thi nhân | Từ điển Việt - Việt - Rung.vn

Thi nhân là gì: Danh từ (Từ cũ, Trang trọng) nhà thơ thi nhân Việt Nam. ...

 • Nguồn: www.rung.vn

Xem chi tiết

7. Nghĩa của từ Thi nhân - Từ điển Việt - Tra từ - SOHA

(Từ cũ, Trang trọng) nhà thơ. thi nhân Việt Nam. Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Thi_nh%C3%A2n ». tác giả. Khách. Tìm thêm với Google.com :. ...

 • Nguồn: tratu.soha.vn

Xem chi tiết

8. Ý nghĩa tên Thi Nhân là gì? Tên Thi Nhân có ý nghĩa gì hay xem ...

(Danh) Mỗi người. Như: {nhân tận giai tri} 人盡皆知 ai nấy đều biết cả, {nhân thủ nhất sách} 人手一冊 mỗi người một cuốn sách.(Danh) Loại người, hạng người ( ... ...

 • Nguồn: tendepnhat.com

Xem chi tiết

9. Từ đồng nghĩa với thi nhân là gì - Học Tốt

thi nhân có nghĩa là: - d. (cũ; trtr.). Nhà thơ. Đây là cách dùng thi nhân Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành ... ...

 • Nguồn: ihoctot.com

Xem chi tiết

10. Tra từ: thi nhân - Từ điển Hán Nôm

Từ điển Hán Nôm - Tra từ: thi nhân. ...

 • Nguồn: hvdic.thivien.net

Xem chi tiết

11. Thi nhân Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Đây là một hợp tuyển thơ đầu tiên của thời kỳ thơ mới, ghi nhận lại những tên tuổi nhà thơ và những bài thơ giá trị trong khoảng 1932–1941. Cuốn sách bình luận ... ...

 • Nguồn: vi.wikipedia.org

Xem chi tiết

12. 'thi nhân' là gì?, Từ điển Tiếng Việt - Dictionary (vdict.pro)

1. (Thi nhân tiền chiến . 2. Thi nhân Rossetti tự cho là một nhân vật quan trọng. 3. Virginia cũng bổ nhiệm một 'quế quan thi nhân' (Poet Laureate) ... ...

 • Nguồn: vi.vdict.pro

Xem chi tiết

13. Ý nghĩa của từ thi nhân là gì - Nghialagi.net

d. (cũ; trtr.). Nhà thơ. thi nhân nghĩa là gì ? . Nhà thơ. ...

 • Nguồn: nghialagi.net

Xem chi tiết

14. Thi nhân và thiền nhân - Thiền - THƯ VIỆN HOA SEN

17 thg 1, 2018 · Thiền nhân và thi nhân đều có thể sáng tạo thơ hay. ... thuộc hàng khó giải nhất có nội dung: “Ý chỉ của Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn sang Tàu là gì? ...

 • Nguồn: thuvienhoasen.org

Xem chi tiết
Bài viết liên quan