Tìm thấy 14 kết quả mới nhất cho tìm kiếm quy luật là gì phongthuyvanan.vn
quy luật là gì

Top 14 quy luật là gì

1. Quy luật là gì? Đặc điểm của quy luật

Quy luật là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các sự vật, hiện tượng, giữa các đối tượng, giữa các nhân tố tạo thành đối tượng, giữa các thuộc tính của của các sự vật cũng như giữa các thuộc tính của cùng một sự vật, hiện tượng. 25 thg 5, 2022 ...

 • Nguồn: luathoangphi.vn

Xem chi tiết

2. Quy luật là gì? Định nghĩa, đặc điểm và phân loại quy luật?

Xếp hạng 5,0 (1) 20 thg 4, 2022 · Quy luật có thể hiểu theo cách thông thường và đơn giản nhất đó chính là những hiện tượng có tính logic, trật tự và lặp đi lặp lại trong cuộc ... 1. Quy luật là gì? · 3. Định nghĩa của quy luật? ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

3. Quy luật là gì? Định nghĩa và phân loại quy luật theo triết học Mác

Xếp hạng 5,0 (12) 18 thg 6, 2022 · – Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, quy luật là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các sự vật, hiện tượng, ... Định nghĩa quy luật · Phân loại quy luật · Căn cứ vào trình độ tính phổ... ...

 • Nguồn: 8910x.com

Xem chi tiết

4. Quy luật là gì? Khái niệm quy luật? - Học luật OnLine

Quy luật là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các sự vật, hiện tượng, giữa các đối tượng, giữa các nhân tố tạo thành đối tượng, giữa các ... ...

 • Nguồn: hocluat.vn

Xem chi tiết

5. quy luật - Wiktionary tiếng Việt

Danh từSửa đổi. quy luật, qui luật. Quan hệ không đổi, được biểu thị dưới dạng công thức khái quát, giữa nhiều hiện tượng hoặc nhóm hiện tượng. ...

 • Nguồn: vi.wiktionary.org

Xem chi tiết

6. Quy luật là gì? - LyTuong.net

8 thg 12, 2021 · Quy luật là những mối liên hệ khách quan, bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các mặt, các yếu tố, các thuộc tính bên trong mỗi một sự ... ...

 • Nguồn: lytuong.net

Xem chi tiết

7. Ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật - Wikipedia

Ba quy luật cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phép duy vật biện chứng của triết học Mác-Lênin, nó là một trong những nền tảng, cơ bản cấu thành phép ... ...

 • Nguồn: vi.wikipedia.org

Xem chi tiết

8. Quy luật là gì - Kipkis

14 thg 8, 2016 · Quy luật là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp đi, lặp lại giữa các yếu tố trong cùng một sự vật hay giữa các sự vật với nhau. ...

 • Nguồn: vi.kipkis.com

Xem chi tiết

9. Từ điển Tiếng Việt "quy luật" - là gì?

- Quan hệ không đổi, được biểu thị dưới dạng công thức khái quát, giữa nhiều hiện tượng hoặc nhóm hiện tượng: Quy luật xã hội; Quy luật lịch sử; Quy luật kinh ... ...

 • Nguồn: vtudien.com

Xem chi tiết

10. Quy luật khách quan là gì? Và Bản chất của quy luật khách quan

13 thg 7, 2022 · Quy luật khách quan xuất hiện và được xem là điều kiện tiên quyết để nhà nước ta chủ trương thực hiện kế hoạch này. Thị trường kinh doanh hiện ... ...

 • Nguồn: yuanta.com.vn

Xem chi tiết

11. Quy Luật Là Gì - Khái Niệm Quy Luật - xemlienminh360.net

30 thg 6, 2021 · Là các quy qui định biểu hiện hồ hết mối contact đặc thù cho 1 phạm vi nhất thiết phần đa hiện tượng kỳ lạ thuộc một số loại. Ví dụ: Quy pháp ... ...

 • Nguồn: xemlienminh360.net

Xem chi tiết

12. [PDF] GT học phần Triết học MLN (K) Tr131-Tr229.pdf

Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt đối lập thể hiện bản chất, là hạt ... triển đó là sự biến đổi, trong đó giai đoạn sau vẫn bảo tồn những gì tích cực ... ...

 • Nguồn: moet.gov.vn

Xem chi tiết

13. [PDF] GT học phần Triết học MLN (K) Tr 230-Tr274.pdf

vậy, cùng với việc phân tích các quy luật của sự phát triển xã hội, các quan hệ ... Nếu “ý thức không bao giờ có thể là cái gì khác. ...

 • Nguồn: moet.gov.vn

Xem chi tiết

14. Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Hệ thống văn bản quy phạm ...

18 thg 8, 2022 · Quy phạm pháp luật là gì? Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật? Hệ thống các văn bản ... ...

 • Nguồn: thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết
Bài viết liên quan