quỹ đạo là gì - quỹ đạo nghĩa là gì? - từ-điển.com
quỹ đạo là gì - quỹ đạo nghĩa là gì? - từ-điển.com
quỹ đạo nghĩa là gì? - từ-điển.com
Tag:quỹ đạo là gì
Ý nghĩa của từ quỹ đạo là gì:
quỹ đạo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ quỹ đạo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quỹ đạo mình

16 quỹ đạo là gì
  5 quỹ đạo là gì

Trong vật lý, quỹ đạo là đường được vạch ra bởi một vật thể chuyển động. Khi chuyển động, vật thể có thể chịu ảnh hưởng các lực tác động hoặc không. Quỹ đạo được nghiên cứu nhiều trong cơ học thiên th [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

11 quỹ đạo là gì
  5 quỹ đạo là gì

Đường chuyển động hình cong kín của một thiên thể có tiêu điểm là một thiên thể khác. | : ''Quả đất quay một vòng '''quỹ đạo''' của nó quanh Mặt trời mất 365 ngày 0 giờ 9 phút.'' | Đường đi hình c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

10 quỹ đạo là gì
  5 quỹ đạo là gì

đường cong do một vật thể chuyển động trong không gian vạch ra quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời vòng ảnh hưởng, phạm vi tác động của cái gì quỹ đạo ph&aacut [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

7 quỹ đạo là gì
  5 quỹ đạo là gì

d. 1. (thiên). Đường chuyển động hình cong kín của một thiên thể có tiêu điểm là một thiên thể khác: Quả đất quay một vòng quỹ đạo của nó quanh Mặt trời mất 365 ngày 0 giờ 9 phút. 2. (lý). Đường đi hì [..]
Nguồn: vdict.com

8 quỹ đạo là gì
  7 quỹ đạo là gì

d. 1. (thiên). Đường chuyển động hình cong kín của một thiên thể có tiêu điểm là một thiên thể khác: Quả đất quay một vòng quỹ đạo của nó quanh Mặt trời mất 365 ngày 0 giờ 9 phút. 2. (lý). Đường đi hình cong kín của một vật có chuyển động chu kỳ: Các điện tử quay chung quanh một hạt nhân nguyên tử theo những quỹ đạo khác nhau. 3. Ngr. ảnh hưởng đưa [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của quỹ đạo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nghĩa vụ quặt >>

Xem thêm các kết quả về quỹ đạo là gì

Một quỹ đạo hoặc đường bay là đường di chuyển của một vật thể có khối lượng chuyển động trong không gian như một hàm của thời gian. Trong cơ học cổ điển, ... .

Trong cơ học thiên thể, một quỹ đạo là đường cong hấp dẫn của một thiên thể xung quanh một điểm trong không gian, ví dụ như quỹ đạo của một hành tinh xung ... .

Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định, đường đó gọi là quỹ đạo của chuyển động. Ví dụ: Các hành tinh chuyển động ... .

Câu hỏi: Quỹ đạo là gì? - Quỹ đạo là tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định. Đường đó gọi là quỹ đạo. .

Một quỹ đạo hoặc đường bay là đường mà một vật thể lớn đang chuyển động theo không gian như là một hàm của thời gian. Trong cơ học cổ điển, một quỹ đạo được xác ... Quỹ đạo là gì? Đường dạng... · Quỹ đạo vật lý là gì cho ví dụ .

(Nghĩa bóng) Ảnh hưởng đưa một đối tượng vào phạm vi hoạt động theo ý muốn của tác nhân. Hoa Kỳ hướng các nước được mình viện trợ vào quỹ đạo của mình. Dịch ... .

quỹ đạo có nghĩa là: - d. . . (thiên). Đường chuyển động hình cong kín của một thiên thể có tiêu điểm là một thiên thể khác: Quả đất quay một vòng quỹ đạo ... .

2 thg 9, 2021 · Một quỹ đạo hoặc đường bay là đường di chuyển của một vật thể có khối lượng chuyển động trong không gian như một hàm của thời gian. Trong cơ học ... .

Trong cơ học thiên thể, một quỹ đạo là đường cong hấp dẫn của một thiên thể xung quanh một điểm trong không gian, ví dụ như quỹ đạo của một hành tinh xung ... .

1. (thiên). Đường chuyển động hình cong kín của một thiên thể có tiêu điểm là một thiên thể khác: Quả đất quay một vòng quỹ đạo của nó quanh Mặt trời mất 365 ... .

- Quỹ đạo là tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định. Đường đó gọi là quỹ đạo. Ví dụ: Chuyển động của Trái Đất quanh ... .

- Quỹ đạo là tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định. Đường đó gọi là quỹ đạo. Ví dụ: Chuyển động của Trái Đất quanh ... .

Trong vật lý, quỹ đạo là đường được vạch ra bởi một vật thể chuyển động. Khi chuyển động, vật thể có thể chịu ảnh hưởng các lực tác động hoặ [..] ... .

Các quỹ đạo có thể có nhiều hình dạng khác nhau, hình elip, hình tròn hoặc hình thuôn dài và có thể là hình parabol (hình parabol) hoặc hyperbol (hình hyperbol) ... .

9 thg 7, 2021 · Kien Team thg 6 1, 2020 • 23 phút đọc. hoc chat nhu kien. Đề kiểm tra vật lý 10 gồm 12 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận , thời gian làm bài ... .

: www.xn--t-in-1ua7276b5ha.com