Tìm thấy 14 kết quả mới nhất cho tìm kiếm phạm trù là gì phongthuyvanan.vn
phạm trù là gì
phạm trù là gì

1. Phạm trù - Wikipedia tiếng Việt

Phạm trù là một trong những phương tiện nhận thức thế giới dùng trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học xã hội. Khái niệm phạm trù được xuất hiện ... ...

 • Nguồn: vi.wikipedia.org

Xem chi tiết

2. Phạm trù là gì? - Triết học+

5 thg 3, 2015 · Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện ... ...

 • Nguồn: www.triethoc.info

Xem chi tiết

3. Phạm trù triết học là gì? Các cặp phạm trù cơ bản của Triết học?

Xếp hạng 5,0 (1) 3 thg 5, 2022 · Theo triết học duy vật biện chứng, phạm trù không có sẵn bẩm sinh, mà được hình thành trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn của con ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

4. Phạm trù là gì? Vấn đề liên quan đến phạm trù ... - Timviec365.vn

27 thg 11, 2019 · Phạm trù là một khái niệm có ngoại diên được mở rộng tối đa - tức là nội hàm tối thiểu đủ có thể phân biệt với các phạm trù khác, và vì vậy để ... ...

 • Nguồn: timviec365.vn

Xem chi tiết

5. Phạm trù là gì? - LyTuong.net

Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực ... ...

 • Nguồn: lytuong.net

Xem chi tiết

6. Phạm Trù Là Gì ? - YBOX

Còn phạm trù chính là cái đối tượng hay loại đối tượng cụ thể thực sự tồn tại trong thế giới khách quan đã được con người nhận thức thông qua những khái niệm ... ...

 • Nguồn: ybox.vn

Xem chi tiết

7. "Phạm trù triết học" là gì? Quan điểm của triết học Mác - Lênin.

Xếp hạng 4,9 (20) 10 thg 6, 2022 · “Khái niệm rộng nhất, phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật, hiện tượng thuộc một lĩnh vực ... ...

 • Nguồn: 8910x.com

Xem chi tiết

8. Phạm trù là gì tại sao nói phạm trù chủ quan về hình thức khách ...

Phạm trù là một khái niệm có ngoại diên được mở rộng tối đa - tức là nội hàm tối thiểu đủ có thể phân biệt với các phạm trù khác, và vì vậy để diễn đạt phạm trù ... ...

 • Nguồn: cunghoidap.com

Xem chi tiết

9. Phạm trù triết học là gì? tính chất, các loại cặp phạm ... - Bancobiet.org

Phạm trù triết học là gì? Triết học là một trong những hệ thống tri thức lý luận chung của con người về thế giới quan và vị trí, vai trò của con người trong ... ...

 • Nguồn: bancobiet.org

Xem chi tiết

10. Phạm Trù Là Gì? Vấn đề Liên Quan đến Phạm Trù Trong ... - HTTL

phạm trù là khái niệm có ngoại hàm mở rộng tối đa, nghĩa là nội hàm tối thiểu đủ để phân biệt với các phạm trù khác, do đó thể hiện phạm trù này phải thông. ...

 • Nguồn: httl.com.vn

Xem chi tiết

11. Nghĩa của từ Phạm trù - Từ điển Việt - Tra từ - SOHA

khái niệm khoa học phản ánh những thuộc tính và mối quan hệ chung, cơ bản nhất của các hiện tượng. vật chất, tinh thần là hai phạm trù cơ bản của triết học ... ...

 • Nguồn: tratu.soha.vn

Xem chi tiết

12. Phạm trù triết học là gì? - Toploigiai

Phạm trù là khái niệm hàm chứa chung nhất, khó xác định trong khuôn khổ một lý thuyết nói riêng hay ngành khoa học nào đó nói chung. Phạm trù được xem là thành ... ...

 • Nguồn: toploigiai.vn

Xem chi tiết

13. Từ điển Tiếng Việt "phạm trù" - là gì?

(triết), khái niệm rất rộng, phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung nhất và bản chất nhất vốn có trong bản thân sự vật khách quan. Chẳng ... ...

 • Nguồn: vtudien.com

Xem chi tiết

14. Phạm trù - Wiktionary tiếng Việt

Khái niệm phản ánh những mối quan hệ chung, cơ bản nhất của các hiện tượng. · Khái niệm biểu thị một cách chung nhất các hiện tượng, đặc trưng của sự vật. Các ... ...

 • Nguồn: vi.wiktionary.org

Xem chi tiết
Bài viết liên quan