Top 15 nghĩa vụ là gì mới nhất năm 2023 phongthuyvanan.vn
nghĩa vụ là gì

Top 15 nghĩa vụ là gì

1. Nghĩa vụ là gì ? Khái niệm, đặc điểm của nghĩa vụ dân sự ? Cho ví dụ

Xếp hạng 4,0 (8) 16 thg 5, 2022 · "Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền ... ...

 • Nguồn: luatminhkhue.vn

Xem chi tiết

2. Nghĩa vụ - Wiktionary tiếng Việt

Việc mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc phải làm đối với xã hội, đối với người khác. Lao động là nghĩa vụ của mỗi người. Nghĩa vụ công dân. Thóc nghĩa vụ (kng. ; ... ...

 • Nguồn: vi.wiktionary.org

Xem chi tiết

3. Nghĩa vụ là gì? (Cập nhật 2022) - Luật ACC

Xếp hạng 5,0 (1.832) 1. Nghĩa vụ là gì? ... Theo Bộ luật dân sự 2015, nghĩa vụ được hiểu là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền ... ...

 • Nguồn: accgroup.vn

Xem chi tiết

4. Nghĩa vụ là gì? Khái niệm, đặc điểm và phân loại nghĩa vụ?

Xếp hạng 5,0 (1) 11 thg 7, 2022 · Nghĩa vụ là một quá trình hành động mà ai đó bắt buộc phải thực hiện, cho dù là hợp pháp hay đạo đức. Nghĩa vụ là những ràng buộc; chúng giới ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

5. Nghĩa vụ là gì? Quyền và nghĩa vụ của công dân? - Luật Hoàng Phi

Xếp hạng 5,0 (5) 25 thg 5, 2022 · Nghĩa vụ là việc phải làm theo bổn phận của mình, Bộ luật dân sự 2015 có quy định nghĩa vụ là việc mà một hoặc nhiều chủ thể phải tiến hành như: ... ...

 • Nguồn: luathoangphi.vn

Xem chi tiết

6. Nghĩa vụ là gì? Đặc điểm và căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự

28 thg 8, 2022 · Theo bộ luật dân sự 2015 quy định, nghĩa vụ là việc một hoặc nhiều chủ thể phải làm như chuyển giao quyền, chuyển giao vật, trả tiền, giấy tờ ... ...

 • Nguồn: www.invert.vn

Xem chi tiết

7. Nghĩa vụ là gì? Khái niệm nghĩa vụ? - Học luật OnLine

Nghĩa vụ là việc Nhà nước đòi hỏi công dân phải thực hiện những hành vi cần thiết khi Nhà nước yêu cầu, nếu không thực hiện thì Nhà nước buộc phải áp dụng bằng ... ...

 • Nguồn: hocluat.vn

Xem chi tiết

8. Nghĩa vụ là gì? Quy định của pháp luật về nghĩa vụ dân sự

Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc không được ... ...

 • Nguồn: chiakhoaphapluat.vn

Xem chi tiết

9. Nghĩa vụ quân sự – Wikipedia tiếng Việt

Nghĩa vụ quân sự hay còn gọi là quân dịch là một nghĩa vụ bắt buộc của công dân. Ở những nước có quy định việc thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, ... ...

 • Nguồn: vi.wikipedia.org

Xem chi tiết

10. Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật dân sự

Nghĩa vụ là gì? Điều 274 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, ... ...

 • Nguồn: lawkey.vn

Xem chi tiết

11. Nghĩa vụ công an là gì? Công dân đã đi nghĩa vụ công an có phải đi ...

3 thg 8, 2022 · Nghĩa vụ công an là gì? ... Nghĩa vụ công an là việc công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Căn cứ Điều 8 ... ...

 • Nguồn: thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

12. Thực hiện nghĩa vụ là gì? - Ngân hàng Pháp luật

Thực hiện nghĩa vụ là Thực hiện việc phải làm - hành động hoặc không hành động, làm hoặc không làm một việc. Trong giao lưu dân sự, nguyên tắc thực ... ...

 • Nguồn: nganhangphapluat.lawnet.vn

Xem chi tiết

13. Nghĩa vụ là gì? - Ngân hàng Pháp luật

5 thg 1, 2019 · Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, ... ...

 • Nguồn: nganhangphapluat.lawnet.vn

Xem chi tiết

14. Quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền là gì? - Luật Sư X

Xếp hạng 5,0 (1) 3 ngày trước · Quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền là gì theo QĐ? Thủ tục để thực hiện ủy quyền cho bên kia như thế nào? ...

 • Nguồn: luatsux.vn

Xem chi tiết

15. nghĩa vụ nghĩa là gì? - từ-điển.com

Nghĩa vụ là việc, hành vi bắt buộc phải làm để phục vụ xã hội, người khác ,kể cả bản thân mà đạo đức hay pháp luật quy định. ...

 • Nguồn: www.xn--t-in-1ua7276b5ha.com

Xem chi tiết
Bài viết liên quan