Tìm thấy 14 kết quả mới nhất cho tìm kiếm lãnh hải là gì phongthuyvanan.vn
lãnh hải là gì
lãnh hải là gì

1. Lãnh hải là gì ? Xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh ...

Xếp hạng 5,0 (1) 18 thg 5, 2022 · Lãnh hải là vùng biển nằm giữa vùng nước nội thuỷ và các vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia. Chủ quyền trên lãnh hải ... ...

 • Nguồn: luatminhkhue.vn

Xem chi tiết

2. Lãnh hải là gì? Chiều rộng của lãnh hải? Chế độ pháp lý của lãnh ...

Nó là một vùng biển ven bờ nằm ngoài và tiếp liền với lãnh thổ đất liền hoặc nội thủy của quốc gia ven biển, có một bề rộng nhất định được đo tính từ đường cơ ... ...

 • Nguồn: www.camau.gov.vn

Xem chi tiết

3. Lãnh hải là gì? Khái niệm lãnh hải như thế nào? - Luật Hoàng Phi

Xếp hạng 5,0 (5) 25 thg 5, 2022 · Lãnh hải là vùng biển nằm tiếp liền với vùng nội thủy có chiều rộng do quốc gia ven biển tự quy định nhưng tối đa không quá 12 hải lý kể từ ... ...

 • Nguồn: luathoangphi.vn

Xem chi tiết

4. Lãnh hải là gì? Quy định về chủ quyền quốc gia với lãnh hải?

Xếp hạng 5,0 (1) 12 thg 8, 2022 · Lãnh hải (hay còn gọi là “vùng nước lãnh thổ”) là một dải biển ven bờ nằm ngoài và tiếp liền với lãnh thổ đất liền hoặc nội thuỷ của quốc gia ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

5. Lãnh hải là gì? (Cập nhật 2022) - Công ty Luật ACC

Xếp hạng 5,0 (1.832) Lãnh hải là vùng biển nằm tiếp liền với vùng nội thủy có chiều rộng do quốc gia ven biển tự quy định nhưng tối đa không quá 12 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để ... ...

 • Nguồn: accgroup.vn

Xem chi tiết

6. Lãnh hải là gì? - Hỏi đáp pháp luật

Lãnh hải là vùng biển nằm tiếp liền với vùng nội thủy có chiều rộng do quốc gia ven biển tự quy định nhưng tối đa không được vượt quá 12 hải lí kể từ đường ... ...

 • Nguồn: hoidap.thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

7. Lãnh hải là gì? Cách xác định vùng lãnh hải như thế nào?

4 thg 12, 2021 · Khái niệm lãnh hải là gì? ... Căn cứ theo Điều 11 của Luật Biển Việt Nam năm 2012, Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ ... ...

 • Nguồn: luathoanganh.vn

Xem chi tiết

8. Tìm hiểu một số nội dung cơ bản về Công ước Luật Biển 1982

Điều này có ý nghĩa là quốc gia ven biển có quyền thực thi chủ quyền của mình tại vùng biển này như đối với lãnh thổ đất liền (trừ quyền qua lại vô hại lãnh hải ... ...

 • Nguồn: vks.kiengiang.gov.vn

Xem chi tiết

9. Luật biển Việt Nam - SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH

Nhà nước thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ đối với nội thủy như trên lãnh thổ đất liền. Điều 11. Lãnh hải. Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng ... ...

 • Nguồn: stnmt.binhdinh.gov.vn

Xem chi tiết

10. Các vùng biển của quốc gia theo Công ước LHQ về Luật Biển năm ...

17 thg 5, 2014 · Theo luật biển quốc tế hiện đại, cụ thể là Điều 3 của UNCLOS 1982 thì chiều rộng tối đa của lãnh hải là 12 hải lý. Các quốc gia ven biển có chủ ... ...

 • Nguồn: tapchiqptd.vn

Xem chi tiết

11. Lãnh hải là gì? - Ngân hàng Pháp luật

Lãnh hải là gì? ... Lãnh hải là vùng biển nằm tiếp liền với vùng nội thủy có chiều rộng do quốc gia ven biển tự quy định nhưng tối đa không được vượt quá 12 hải ... ...

 • Nguồn: nganhangphapluat.lawnet.vn

Xem chi tiết

12. những điều cần biết về luật biển 1982 của liên hiệp quốc

dùng để tính chiều rộng lãnh hải là ngấn nước triều thấp nhất dọc theo bờ biển, như được thể hiện trên các hải đồ tỷ lệ lớn đã được quốc gia ven biển chính thức ... ...

 • Nguồn: btgtu.binhthuan.dcs.vn

Xem chi tiết

13. Đường cơ sở, Lãnh Hải, Nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế là gì ?

Xếp hạng 4,1 (86) Đường cơ sở, Lãnh Hải, Nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế là gì ? Hanoi Etoco © Since 2001 - Chất lượng tạo nên sự khác biệt ! - Tel: (024)3516.0534 - 3518.7153 - ... ...

 • Nguồn: hanoietoco.com

Xem chi tiết

14. Từ điển Tiếng Việt "lãnh hải" - là gì?

Chủ quyền của quốc gia ven biển được mở rộng ra ngoài lãnh thổ và nội thủy của mình, và trong trường hợp một quốc gia quần đảo ra ngoài vùng nước quần đảo, đến ... ...

 • Nguồn: vtudien.com

Xem chi tiết
Bài viết liên quan