Top 14 chính sách là gì mới nhất năm 2023 phongthuyvanan.vn
chính sách là gì
chính sách là gì

1. Chính sách – Wikipedia tiếng Việt

Chính sách là một hệ thống nguyên tắc có chủ ý hướng dẫn các quyết định và đạt được các kết quả hợp lý. Một chính sách là một tuyên bố về ý định, ... ...

 • Nguồn: vi.wikipedia.org

Xem chi tiết

2. Chính sách là gì? Sơ lược về khái niệm và đặc điểm của chính sách

19 thg 6, 2020 · Chính sách là sản phẩm của quá trình ra quyết định lựa chọn các vấn đề, mục tiêu và giải pháp để giải quyết. – Chính sách công (public policy) ... ...

 • Nguồn: chinhsach.vn

Xem chi tiết

3. Chính sách là gì? Nội dung và vai trò của chính sách trong quản trị ...

Xếp hạng 5,0 (1) 19 thg 7, 2022 · – Chính sách là công cụ giúp thực hiện chiến lược. Các chính sách đặt ra những ranh giới, cơ chế ép buộc và những giới hạn đối với các loại hành ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

4. Chính sách là gì? Chính sách xã hội là gì? - HILAW.VN

Xếp hạng 5,0 (1) 17 thg 2, 2022 · Chính sách là tập hợp biện pháp của một chủ thể quản lý, tạo ra sự đối xử khác nhau giữa các nhóm trong một hệ thống xã hội, nhằm phục vụ cho ... ...

 • Nguồn: hilaw.vn

Xem chi tiết

5. Quan điểm về chính sách công thể hiện như thế nào?

Xếp hạng 5,0 (1) Chính sách công là gì? Chính sách pháp luật là một loại chính sách công, do vậy, đê có cơ sở làm sáng tỏ khái niệm và các ... ...

 • Nguồn: luatminhkhue.vn

Xem chi tiết

6. Chính sách công là gì ? Vai trò của chính sách công ?

Xếp hạng 5,0 (5) 20 thg 9, 2021 · Chính sách trong tiếng Anh là Policy. Chính sách là những hướng dẫn, phương pháp, thủ tục, luật lệ, biểu mẫu cụ thể và những công việc hành ... ...

 • Nguồn: luatminhkhue.vn

Xem chi tiết

7. Khái niệm chính sách là gì - thattruyen.com

Theo từ điểm bách khoa Việt Nam “Chính sách ” là những chuẩn tắc cụ thể để thực hiện đường lối, nhiệm vụ. Chính sách được thực hiện trong một khoảng thời gian ... ...

 • Nguồn: thattruyen.com

Xem chi tiết

8. Khái niệm về chính sách và chính sách công - Luận Án Tiến Sĩ

29 thg 11, 2018 · Từ điển bách khoa Việt Nam đã đưa ra khái niệm về chính sách như sau: “Chính sách là những chuẩn tắc cụ thể để thực hiện đường lối, ... ...

 • Nguồn: luanantiensi.com

Xem chi tiết

9. Chính sách chất lượng là gì? Ví dụ về chính sách chất lượng - isocert

Chính sách chất lượng là gì? ... Chính sách là một tuyên bố của ban quản trị về ý định có chủ ý nhằm hướng dẫn và đưa ra quyết định giúp đạt được kết quả như ý. ...

 • Nguồn: isocert.org.vn

Xem chi tiết

10. Hoạch định chính sách kinh tế - xã hội là gì? Quá trình hoạch định

Xếp hạng 5,0 (1) 9 thg 9, 2022 · Hoạch định chính sách kinh tế - xã hội là một quá trình bao gồm việc xác định các mục tiêu, các giải pháp và công cụ để từ đó các chủ thể ... ...

 • Nguồn: kinhtevimo.vn

Xem chi tiết

11. Ngân hàng chính sách là gì? (Cập nhật 2022) - Luật ACC

Xếp hạng 5,0 (1.832) Vậy, ngân hàng chính sách là gì? Hãy cùng ACC theo dõi bài viết sau để tìm hiểu rõ hơn về loại hình ngân hàng này. ...

 • Nguồn: accgroup.vn

Xem chi tiết

12. Chính sách kinh tế là gì? (Cập nhật 2022) - Luật ACC

Chính sách kinh tế là gì? Chính sách kinh tế được pháp luật quy định như thế nào? Qúa trình xây dựng chính sách và quy định về phân loại... ...

 • Nguồn: accgroup.vn

Xem chi tiết

13. Chiến lược là gì? Phân biệt giữa chiến lược và chính sách?

Xếp hạng 5,0 (1) 6 thg 9, 2022 · Chiến lược là gì? Chiến lược tên tiếng Anh là Strategy. Phân biệt giữa chiến lược và chính sách? ...

 • Nguồn: kinhtevimo.vn

Xem chi tiết

14. Chính sách là gì? Vai trò của chính sách trong quản trị doanh nghiệp

14 thg 6, 2021 · Chính sách là gì? ... Chính sách trong tiếng Anh gọi là Policy. Đây là khái niệm chỉ những hướng dẫn, phương pháp, thủ tục,… được thiết lập để hỗ ... ...

 • Nguồn: taichinhplus.net

Xem chi tiết
Bài viết liên quan