Tìm thấy 15 kết quả mới nhất cho tìm kiếm chính phủ là gì phongthuyvanan.vn
chính phủ là gì

Top 15 chính phủ là gì

1. Chính phủ – Wikipedia tiếng Việt

Chính phủ là một chủ thể có quyền lực để thi hành luật pháp trong một tổ chức quốc gia hay một nhóm người ở tầm quốc gia. Ngoài ra, Chính phủ còn quản lý ... ...

 • Nguồn: vi.wikipedia.org

Xem chi tiết

2. Chính phủ Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Chính phủ Việt Nam ... Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt: Chính phủ Việt Nam) là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa ... ...

 • Nguồn: vi.wikipedia.org

Xem chi tiết

3. Chính phủ là gì ? Vị trí, tính chất và chức năng của Chính Phủ

Xếp hạng 4,0 (2) 15 thg 5, 2022 · Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ là ... ...

 • Nguồn: luatminhkhue.vn

Xem chi tiết

4. Chính phủ là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn chính phủ? - Luật Hoàng Phi

Xếp hạng 5,0 (5) 25 thg 5, 2022 · Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của đất nước được quy định cụ thể tại Hiến pháp Việt Nam, được tổ chức và thành lập nhằm thực hiện ... ...

 • Nguồn: luathoangphi.vn

Xem chi tiết

5. Chính phủ là gì? Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ?

Xếp hạng 5,0 (1) 2 thg 4, 2022 · Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của đất nước được quy định cụ thể tại Hiến pháp Việt Nam, được tổ chức và thành lập nhằm thực hiện ... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

6. Chính phủ là gì? (Cập nhật 2022) - Luật ACC

Xếp hạng 5,0 (1.832) Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. ...

 • Nguồn: accgroup.vn

Xem chi tiết

7. Thông tin tổng hợp - Chính phủ

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. ...

 • Nguồn: www2.chinhphu.vn

Xem chi tiết

8. Tổ chức phi chính phủ là gì? :: Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh

- “Tổ chức phi chính phủ” là thuật ngữ dùng để chỉ một tổ chức, hiệp hội, ủy văn hóa xã hội, ủy hội từ thiện, tập đoàn phi lợi nhuận hoặc các pháp nhân khác mà ... ...

 • Nguồn: www.hcmcbar.org

Xem chi tiết

9. Vị trí, chức năng của Chính phủ trong Hiến pháp năm 2013

Đến Hiến pháp năm 2013, với quy định Chính phủ là “cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, ... ...

 • Nguồn: vksndtc.gov.vn

Xem chi tiết

10. [DOC] 1. Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp

Chính phủ có chức năng cơ bản là thực thi Hiến pháp và pháp luật, hoạch định và điều hành chính sách quốc gia, tổ chức thực hiện phân bổ ngân sách, quản lý và ... ...

 • Nguồn: pbgdpl.moj.gov.vn

Xem chi tiết

11. Trái phiếu Chính phủ là gì? Mệnh giá trái phiếu Chính phủ

15 thg 8, 2022 · Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 1. Trái phiếu Chính phủ là gì? Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2011/NĐ-CP thì trái ... ...

 • Nguồn: thuvienphapluat.vn

Xem chi tiết

12. Cơ quan thuộc chính phủ là gì? - Ngân hàng Pháp luật

Cơ quan thuộc chính phủ là Cơ quan do Chính phủ thành lập, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và hoạt động. Các cơ quan thuộc Chính phủ bao gồm: ... ...

 • Nguồn: nganhangphapluat.lawnet.vn

Xem chi tiết

13. Chức năng nhiệm vụ - Thanh tra chính phủ

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, ... ...

 • Nguồn: thanhtra.gov.vn

Xem chi tiết

14. Sau chính phủ số là gì? - Cẩm nang chuyển đổi số

12 thg 4, 2022 · Phát triển cao hơn là chính phủ số. Ở mức độ phát triển này, chính phủ hoạt động, vận hành, ban hành chính sách, đưa ra quyết định chỉ đạo ... ...

 • Nguồn: dx.mic.gov.vn

Xem chi tiết

15. Cơ quan thuộc Chính phủ là gì? - Luật Sư X

Xếp hạng 5,0 (1) 12 thg 11, 2021 · Cơ quan thuộc Chính phủ là gì? pháp luật quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thuộc chính phủ như thế nào? ...

 • Nguồn: luatsux.vn

Xem chi tiết
Bài viết liên quan