Tìm thấy 15 kết quả mới nhất cho tìm kiếm call off là gì phongthuyvanan.vn
call off là gì

Top 15 call off là gì

1. Call Off là gì và cấu trúc cụm từ Call Off trong câu Tiếng Anh.

Call Off: to decide that a planned event, especially a sports event, will not happen, or to end an activity because it is no longer useful or possible. Loại từ: cụm động từ. Cách phát âm: /kɑːl ɑːf /. Định nghĩa: thường mang nghĩa là hủy bỏ một kế hoạch, sự kiện, dự án . ...

 • Nguồn: www.studytienganh.vn

Xem chi tiết

2. Call off là gì - VietJack.com

Hủy bỏ, ngừng lại, hoãn lại. Ví dụ minh họa cụm động từ Call off: - The concert had to be CALLED ... ...

 • Nguồn: vietjack.com

Xem chi tiết

3. Ý nghĩa của call someone/something off trong tiếng Anh

call someone/something off ý nghĩa, định nghĩa, call someone/something off là gì: 1. to order a dog, or sometimes a person, to stop attacking someone or ... ...

 • Nguồn: dictionary.cambridge.org

Xem chi tiết

4. Nghĩa của từ Call off - Từ điển Anh - Việt

Nghĩa của từ Call off - Từ điển Anh - Việt: đình chỉ, hoãn, verb, ...

 • Nguồn: tratu.soha.vn

Xem chi tiết

5. Nghĩa của "call sth off" trong tiếng Việt - bab.la

Tra từ 'call sth off' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác. ... Bản dịch của "call sth off" trong Việt là gì? ...

 • Nguồn: www.babla.vn

Xem chi tiết

6. Call off nghĩa là gì - TTMN

30 thg 12, 2021 · Call Off là gì? ... Loại từ: cụm rượu cồn từ. ... Cách phát âm: /kɑːl ɑːf /. Định nghĩa: thường sở hữu nghĩa là hủy vứt một kế hoạch, sự kiện, dự án ... ...

 • Nguồn: ttmn.mobi

Xem chi tiết

7. Call of là gì - boxhoidap.com

Call Off là gì? ... Call Off: to decide that a planned event, especially a sports event, will not happen, or to end an activity because it is no longer useful or ... ...

 • Nguồn: boxhoidap.com

Xem chi tiết

8. "Call off" nghĩa là gì? - Journey in Life

1 thg 1, 2016 · Dive teams call off search for man who may have jumped off Marion County bridge. Manmohan Singh wanted to call off Nuclear deal after US' killer ... ...

 • Nguồn: www.journeyinlife.net

Xem chi tiết

9. Call Off Nghĩa Là Gì - 15 Cụm Động Từ Thường Đi Với 'Call'

The meeting was called off because Jane is ill. Cuộc họp đã bị hủy bỏ chính bới Jane bị ốm .Đó là 1 số ít ví dụ cơ bản về Call Off. Bên cạnh đó millionarthur ... ...

 • Nguồn: blogthuvi.com

Xem chi tiết

10. Call off nghĩa là gì? - Zaidap.com

Because of rain, they called off the football game. (Vì trời mưa, họ đã hủy trận đấu bóng đá). It's too late to call the party off. (Đã quá muộn để ... ...

 • Nguồn: zaidap.com

Xem chi tiết

11. call off trong Tiếng Việt, dịch, Tiếng Anh - Từ điển Tiếng Việt - Glosbe

Phép tịnh tiến đỉnh call off trong từ điển Tiếng Anh - Tiếng Việt là: hoãn, hủy bỏ, trì hoãn . Bản dịch theo ngữ cảnh của call off có ít nhất 497 câu được ... ...

 • Nguồn: vi.glosbe.com

Xem chi tiết

12. Call Off Nghĩa Là Gì - 15 Cụm Động Từ Thường ... - millionarthur.mobi

8 thg 6, 2021 · call Off: to decide that a planned sự kiện, especially a sports event, will not happen, or to lớn end an activity because it is no longer useful ... ...

 • Nguồn: millionarthur.mobi

Xem chi tiết

13. Từ điển Anh Việt "call off" - là gì?

stop, quit, cancel The meeting was called off because everybody was busy dealing with urgent business. English Synonym and Antonym Dictionary. syn.: call cancel ... ...

 • Nguồn: vtudien.com

Xem chi tiết

14. Call off - Từ đồng nghĩa - Rung.vn

Call off là gì: đình chỉ, hoãn, Từ đồng nghĩa: verb, call off the wedding, hoãn đám cưới, abandon , abort , break off , cancel , desist , drop , kill * ... ...

 • Nguồn: www.rung.vn

Xem chi tiết

15. Call Off Là Gì - Kinhdientamquoc.vn

Call Off là gì? Call Off: to decide that a planned event, especially a sports event, will not happen, or to kết thúc an activity because it is no longer ... ...

 • Nguồn: kinhdientamquoc.vn

Xem chi tiết
Bài viết liên quan