Tìm thấy 15 kết quả mới nhất cho tìm kiếm bản chất là gì phongthuyvanan.vn
bản chất là gì

Top 15 bản chất là gì

1. Bản chất là gì? (Cập nhật 2022) - Luật ACC

Bản chất là phạm trù dùng để chỉ sự tổng hợp tất cả các mặt căn bản, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định ở bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng đó . ...

 • Nguồn: accgroup.vn

Xem chi tiết

2. Bản chất là gì? - Luật Hoàng Phi

Xếp hạng 5,0 (5) 25 thg 5, 2022 · Bản chất là cụm từ dùng để diễn đạt những thuộc tính căn bản, ổn định, đặc tính vốn có từ bên trong của sự vật hoặc hiện tượng nào đó, theo đó ... ...

 • Nguồn: luathoangphi.vn

Xem chi tiết

3. Bản chất là gì? Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng?

Xếp hạng 5,0 (1) 17 thg 7, 2022 · Bản chất là phạm trù triết học chỉ tổng hợp tất cả các mặt, các mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định ở bên trong sự vật, quy định sự vận ... 1. Bản chất là gì? · 3. Mối quan hệ biện chứng... · 3.3. Mỗi sự vật đều là sự thống... ...

 • Nguồn: luatduonggia.vn

Xem chi tiết

4. bản chất - Wiktionary tiếng Việt

Thuộc tính căn bản, ổn định, vốn có bên trong của sự vật, hiện tượng. Phân biệt bản chất với hiện tượng. Bản chất của anh ta là nông dân. Tham khảo ... ...

 • Nguồn: vi.wiktionary.org

Xem chi tiết

5. Bản chất là gì? Khái niệm bản chất? - Học luật OnLine

Bản chất là phạm trù chỉ sự tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định ở bên trong sự vật quy định sự vận động và phát triển của ... ...

 • Nguồn: hocluat.vn

Xem chi tiết

6. Bản chất và hiện tượng (Chủ nghĩa Marx-Lenin) – Wikipedia tiếng Việt

Bản chất và hiện tượng là cặp phạm trù trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lenin và là một trong những nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ ... ...

 • Nguồn: vi.wikipedia.org

Xem chi tiết

7. Bản chất là gì? Định nghĩa, khái niệm - LaGi.Wiki

9 thg 12, 2021 · Bản chất là phạm trù triết học chỉ tổng hợp tất cả các mặt, các mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định ở bên trong sự vật, quy định sự vận ... ...

 • Nguồn: lagi.wiki

Xem chi tiết

8. Bản chất là gì? - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

Bản chất là gì? ... Bản chất là cụm từ dùng để diễn đạt những thuộc tính cơ bản, không thay đổi, đặc tính vốn có từ bên trong của sự vật hoặc hiện tượng kỳ lạ nào ... ...

 • Nguồn: dvn.com.vn

Xem chi tiết

9. Bản chất là gì? Hiện tượng là gì? - hoctap24h.vn

Khái niệm bản chất dùng để chỉ cái đặc trưng cho sự vật, quyết định quá trình biến đổi, phát triển của sự vật; còn khái niệm hiện tượng dùng để chỉ sự biểu hiện ... ...

 • Nguồn: hoctap24h.vn

Xem chi tiết

10. Nghĩa của từ Bản chất - Từ điển Việt - Tra từ - SOHA

tổng thể những quan hệ bên trong của sự vật, quyết định tính chất và sự phát triển của sự vật; phân biệt với hiện tượng , như ''bản tính'' , ...

 • Nguồn: tratu.soha.vn

Xem chi tiết

11. Bản chất của nhà nước là gì ? Khái niệm bản chất nhà nước được ...

Xếp hạng 4,0 (5) 15 thg 5, 2022 · Nói tới bản chất nhà nước là nói tới tổng hợp những mặt, những mối liên hệ, những thuộc tính tất nhiên, tương đối ổn định bên trong của nhà ... ...

 • Nguồn: luatminhkhue.vn

Xem chi tiết

12. "Bản Chất" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

1. “Bản chất” trong tiếng anh có nghĩa là gì ? · The essence of punk is a revolt against both sound and music system mass. · In essence, she was saying that she ... ...

 • Nguồn: www.studytienganh.vn

Xem chi tiết

13. - bản chất là gì? hiện tượng là gì? chúng có mối quan hê biện ...

Khái niệm bản chất dùng để chỉ cái đặc trưng cho sự vật, quyết định quá trình biến đổi, phát triển của sự vật; còn khái niệm hiện tượng dùng để chỉ sự biểu hiện ... ...

 • Nguồn: ihoctot.com

Xem chi tiết

14. [PDF] Vật chất là một phạm trù nền tảng của chủ nghĩa duy vật triết

tìm một bản chất sâu sắc hơn đang ẩn dấu phía sau các hiện tượng cảm tính bề ngoài các sự vật. Tuy nhiên, khi Anaximander cho rằng, Apeiron là một cái gì. ...

 • Nguồn: moet.gov.vn

Xem chi tiết

15. [PDF] Ngôn ngữ học đại cƣơng Người biên soạn: Bùi Ánh Tuyết

Một cách tiếp cận ngôn ngữ nữa là: bản chất xã hội của ngôn ngữ. 1.1. Ngôn ngữ không phải là hiện ... biểu hiện gì về ngôn ngữ, tôn giáo và tín ngưỡng. ...

 • Nguồn: daihoctantrao.edu.vn

Xem chi tiết
Bài viết liên quan