Tag:Were Are You From My Dear Nghĩa Là Gì
en
volume_up
where are you from ? = vi bạn từ đâu đến?
EN

Nghĩa của "where are you from ?" trong tiếng Việt

Xem thêm các kết quả về Were Are You From My Dear Nghĩa Là Gì