Tag:Were Are You From My Dear Nghĩa Là Gì
Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: dear

Phát âm : /diə/

+ tính từ

 • thân, thân yêu, thân mến, yêu quý
  • a dear friend
   người bạn thân
  • he is very dear to us
   anh ấy rất thân với chúng tôi
 • kính thưa, thưa; thân mến (viết trong thư)
  • dear Mr Ba
   kính thưa ông Ba
  • dear Sir
   thưa ngài
 • đáng yêu, đáng mến
  • what a dear child!
   thằng bé đáng yêu quá!
 • thiết tha, chân tình
  • dear wishes
   đất, đất đỏ
  • a dear year
   một năm đắt đỏ
  • a dear shop
   cửa hàng hay bán đắt
 • to hold someone dear
  • yêu mến ai, yêu quý ai
 • to run for dear life
  • (xem) life

+ danh từ

 • người thân mến, người yêu quý
  • my dear
   em yêu quí của anh; anh yêu quý của em; con yêu quý của ba...
 • (thông tục) người đáng yêu, người đáng quý; vật đáng yêu, vật đáng quý
  • what dears they are!
   chúng nó mới đáng yêu làm sao!

+ phó từ+ Cách viết khác : (dearly)

 • đắt
  • to pay dear for something
   phải trả cái gì một giá đắt
 • thân mến, yêu mến, thương mến

+ thán từ

 • trời ơi!, than ôi! ((cũng) dear me)
  • oh dear, my head aches!
   trời ơi, sao mà tôi nhức đầu thế này!
Từ liên quan
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "dear"
Lượt xem: 4362

Xem thêm các kết quả về Were Are You From My Dear Nghĩa Là Gì