Tag:Were Are You From My Dear Nghĩa Là Gì
Ý nghĩa của từ my dear là gì:
my dear nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ my dear. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa my dear mình

8 Were Are You From My Dear Nghĩa Là Gì   1 Were Are You From My Dear Nghĩa Là Gì

My dear: là tiếng gọi thân mật giữa những người quen biết, có mối quan hệ thân thiết, hoặc tiếng gọi của 2 người yêu nhau.
My dear thường được viết đầu bức thư
Were Are You From My Dear Nghĩa Là GìCaominhhv - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

6 Were Are You From My Dear Nghĩa Là Gì   1 Were Are You From My Dear Nghĩa Là Gì

Danh từ: "dear": người yêu quý. "My dear" thường dùng để gọi người thân mật trong gia đình như ba mẹ, con, vợ chồng.
Ví dụ: Ôi con yêu của ba, ba rất nhớ con, khi nào quay về đây? (Oh my dear, I miss you so much, son. When do you come back to me?)
Were Are You From My Dear Nghĩa Là Gìnga - Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của my dear
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nv nx >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa

Xem thêm các kết quả về Were Are You From My Dear Nghĩa Là Gì