Chuỗi hạt bồ đề trắng

0
1087

🍀 Khi nói đến Phật giáo, hình tượng mà mọi người không thể không liên tưởng đến, đó là cây Bồ Đề là nơi Đức Phật thành đạo. Và bởi vì sự quan trọng về ý nghĩa của cây Bồ Đề nên các thành phần của cây Bồ Đề cũng được sử dụng để làm các ấn phẩm Phật giáo. Lá cây Bồ Đề được phơi khô, ép vào khung kính hoặc mạ vàng để làm quà tặng, thân cây Bồ Đề được sử dụng làm pháp khí, làm xâu chuỗi hoặc làm các đồ thờ cúng để cúng dường lên chư Phật.

🍀 Đặc biệt, hạt Bồ Đề là thành phần được sử dụng nhiều nhất và dễ nhận diện nhất trong Phật Giáo, đó là sử dụng làm tràng hạt Bồ đề, xâu chuỗi bồ đề hoặc vòng tay hạt Bồ đề.

🍀 Những chuỗi vòng, tràng hạt hay các chuỗi cầu nguyện được làm từ các hạt Bồ đề đều có chung ý nghĩa là nhắc nhở các hành giả nhớ về những hạnh nguyện và con đường tu hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Dựa vào đó, hành giả có thêm động lực và ý chí kiên cường để chặt bỏ đi tham sân si mạn nghi, tà tri tà kiến, để sớm bước lên con đường giác ngộ, như chính nghĩa của từ “Bồ Đề”.